08: Hvad er der inde i en blåmusling?

Øvelse-8

Øvelseskort #8

Emner:
Dissektion
Blåmuslingens anatomi
Livsbetingelser
Livsfunktioner
Biofilter

Varighed:
30 minutter

Læringsmål:
Eleverne kan dissekere en blåmusling og identificere de væsentligste organer.

Eleverne har kendskab til blåmuslingens livsfunktioner.

Eleverne kan vurdere fordele og ulemper ved muslingers evne til at optage næring og kvælstof fra sine omgivelser.

Baggrund

Blåmuslingen er trods sit meget ydmyge udseende et dyr med mange egenskaber og komplekse funktioner. Mellem de to skaller gemmer sig mere end bare blødt og slimet kød, nemlig en hel række livsvigtige organer, der er vigtige at kende til, hvis man vil forstå muslingen som organisme. Ved at dissekere muslingen kan vi få et indblik i og forståelse for dens livsfunktioner.

Det skal du bruge (pr. gruppe)

 • Plastbakkker, lupglas, fotobakker eller skåle
 • Havvand
 • Skalpeller
 • Strikkepinde eller træspyd
 • Pincetter
 • Muslinger – gerne friske/nyhøstede
 • Mikroskoper

Proces

 1. Vis først eleverne hvordan man bruger en skalpel til forsigtigt at åbne muslingen.
 2. Instruér dem i at nedsænke den åbnede musling i en skål med havvand, så muslingen folder sig ud og organerne flyder – på den måde kan man bedre se, hvad man har med at gøre.
 3. Eleverne skal nu, ud fra en planche, identificere de forskellige organer. Lad eleverne forsigtigt skære gællerne ud af muslingerne og placere dem i et mikroskop. Hvis I er heldige, kan I stadig se gællerne filtrere fødepartiklerne. Læg mærke til hvordan muslingens fødepartikler bliver ført hen over gællerne via små fimrehår, også kaldet cilier.

Refleksionsspørgsmål

Diskutér hvordan muslingen er tilpasset til livet under vandet:

 • Hvorfor har muslingen en hård skal?
 • Hvad skal muslingen bruge byssustrådene til?
 • Hvorfor har muslingen en fod?
 • Hvordan trækker muslingen vejret?

Undervisningsmaterialer:

Kombinér evt. med:

Printvenlig version: