oysters

Kommerciel dyrkning

Fiskerne i de indre danske farvande har været de første til at mærke konsekvenserne af landbrugets massive udledning af svinelort til vores kystvande. Overbelastningen med næringsstoffer har betydet, at det lokale kystfiskeri stort set er blevet udryddet. Der er som aldrig før brug for at tænke i nye baner, hvis havet skal spille en positiv rolle i vores bestræbelser på at opretholde livet på en levende planet.

For Havhøst er det vigtigt at formidle en positiv historie om hvilken retning, udviklingen skal tage. Vi skal udvikle i stedet for at afvikle. Vi skal udtænke kommercielle løsninger, der baserer sig på en dyb respekt og omsorg for de naturlige systemer, der i den sidste ende er fundamentet for vores livsførelse.

Det er baggrunden for, at Havhøst sammen med Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har lanceret en udviklingsvej for kystfiskere, der har mod på at genbesøge deres egen forretningsmodel og blive havhøstere. Havhøsteren fisker, når og hvis det er opportunt, men har som kerne i sin forretning dyrkning af regenerative afgrøder i kystnære dyrkningsanlæg.

Havhøsteren dyrker forskellige slags tang, østers og muslinger på liner ude i havet – uden kontakt med havbunden. Så meget som muligt bliver omsat lokalt til virksomheder og lokalbefolkningen – og så meget som muligt sælges som mad til mennesker. Andre virksomheder i lokalområdet lever af at forarbejde afgrøderne og udvikle produkter, der kan sælges.

kommerciel-dyrkning

Flere ressourcer

Cool Blue Future findes der masser af inspiration og viden målrettet kystfiskere og andre, der vil tage del i dette nye spirende erhverv, som forener genopretning af marine økosystemer med en levevej i nærkontakt med havnaturen.

I Håndbog for havhøstere er der skitseret forskellige scenarier for etablering og drift af regenerative havmarker, herunder et årshjul og budgetter for både etablering og drift.

Hos Havhøst er der altid en åben dør, hvis du er interesseret i at vide mere om mulighederne for at komme i gang med dyrkning eller forarbejdning af regenerative afgrøder. Kontakt Havhøsts stifter Joachim Hjerl for mere info.