tang

Hvad er regenerativ havdyrkning?

“Dyrkning af spiselige akvatiske arter på en sådan måde, at opdrættet har en samlet netto positiv indvirkning på de omkringliggende marine økosystemer."

Kilde: Manifest for regenerativ havdyrkning

Når vi taler om regenerativ havdyrkning – og det gør vi virkelig meget – så er det helt kort fortalt en tilgang til dyrkning af fødevarer, hvor hensynet til økosystemer, biodiversitet, miljø og klima er omdrejningspunktet for alle beslutninger om hvad der dyrkes og hvordan. Det er dyrkning af fødevarer i naturen på naturens præmisser.

I havet har vi mulighed for at dyrke afgrøder, der har den fantastiske egenskab, at mens de vokser, leverer de såkaldte økosystemtjenester. Muslinger, tang og østers forvandler uønskede næringsstoffer til sund, velsmagende og klimavenlig mad. De er med til aktivt at genoprette nødlidende økosystemer i havet og giver samtidig mennesker mad på bordet.

For selvfølgelig skal vi dyrke havet – vi skal bare gøre det med kløgt og kærlighed og uden at gentage fortidens fejl, der på land har ført til en klimabelastende fødevareindustri præget af et overforbrug af kemi, problemer med dyrevelfærd, enormt madspild, udhuling af lokale fødevaresystemer og meget andet.

Regenerativ havdyrkning viser vejen til en fremtid, hvor fødevareproduktionen er lokalt forankret og finder sted i en skala, der tilgodeser de omkringliggende økosystemer. Det er multitrofisk dyrkning fremfor monokultur, bred værdiskabelse fremfor økonomisk snæversyn – og stærke fællesskaber fremfor silotænkning.

Regenerativ-havdyrkning-1

Vil du vide mere?

Vi har samlet en masse viden om regenerativ havdyrkning på Cool Blue Future, hvor du blandt andet finder:

  • Manifest for regenerativ havdyrkning: 8 principper for fremtidens blå fødevareproduktion
  • En guide til fremtidens havhøstere: Håndgribelig viden om hvordan man kommer i gang med at dyrke muslinger, tang og østers
  • Et kort over den regenerative bevægelses pionerer i Østersø- og Nordsøregionen
  • Muligheden for at afgive et løfte til havet som udtryk for støtte til manifestet og den regenerative tilgang til fødevareproduktion i havet