04: Hvilke arter bor også i den maritime nyttehave?

Øvelse-4

Øvelseskort #4

Emner:
Biodiversitet
Monokultur
Polykultur
Bæredygtige produktionsformer
Regenerativ havkultivering

Varighed:
Ca. en time

Læringsmål:
Eleverne har viden om og kan undersøge den maritime nyttehave som habitat for andre organismer end de tilsigtede afgrøder.

Eleverne kan identificere, bestemme og kategorisere organismer, som lever i den maritime nyttehave.

Baggrund

Biodiversiteten har i de sidste årtier været i stærk tilbagegang. Arter uddør med rekordfart – ikke mindst som konsekvens af menneskelig aktivitet. Det sker eksempelvis, når vi fælder skove og buskadser, udretter åer, inddæmmer floder og tørlægger vådområder. Alt sammen for at få tømmer, gøre plads til bebyggelser og til at drive landbrug.

Men det sker på bekostning af mange vilde dyrs habitater. Traditionelt landbrug er i de fleste tilfælde baseret på monokultur, der er dyrket så intensivt, at der ikke er plads til ret mange andre organismer end lige præcis den afgrøde, man dyrker. Forestil dig eksempelvis en majsmark. Hvor mange forskellige arter findes dér, sammenlignet med en eng eller en skov?

Hvis vi skal dyrke afgrøder i havet, så er det ret vigtigt, at det ikke sker på bekostning af biodiversiteten – som det eksempelvis gør i majsmarken. Derfor er det vigtigt at finde ud af, om dyrkning af afgrøder i en maritim nyttehave har nogen – positiv eller negativ – betydning for biodiversiteten.

Det skal du bruge (pr. gruppe)

 • En muslingestrømpe eller tangline på ca. halvanden meter
 • Bestemmelsesdug eller opslagsværk
 • Et lupglas
 • Fotobakker eller et akvarie
 • Et rejehov

Proces

 1. Del eleverne op i grupper og udstyr dem med de ovenstående materialer.
 2. Lad evt. eleverne selv høste deres tang- og muslingeliner.
 3. Hvis det er muligt, så instruér eleverne i at bruge deres rejehov til at fange så meget liv omkring linen som muligt.
 4. Opgaven består nu i at identificere og registrere alle de organismer, de kan finde på og omkring linen. Brug en bestemmelsesdug eller opslagsværker til oversigt over arter.
 5. Eleverne skal først gruppevis registrere de arter, de har identificeret. Efterfølgende kan eleverne evt. samle deres fund på det fælles arbejdsark, som så kan udgøre et samlet overblik.

Refleksionsspørgsmål

 • Hvad siger undersøgelsen om biodiversiteten i og omkring den maritime nyttehave?
 • Hvordan ville vi kunne udfolde/udvide undersøgelsen? Hvilken viden ville vi forvente at kunne opbygge, og hvad ville vi evt. kunne bruge denne viden til?
 • Kunne man lave samme øvelse (registrering af arter) andre steder? Eksempelvis på kornmarken? I regnskoven? I ørkenen? Et andet sted i Danmark? Hvilket resultat ville vi kunne forvente disse steder?
 • Hvilke faktorer kunne I forestille jer påvirker den overordnede biodiversitet i havet?

Undervisningsmaterialer:

Kombinér evt. med:

Printvenlig version: