Fødevaresikkerhed i tang

Sørg for at vandet er rent, der hvor du høster din tang. Det giver nok sig selv, men det er noget, man skal være opmærksom på, både når man vælger en placering for sin tangmark og hver gang man høster.

Tang spiser ikke bakterier og alger på samme måde som muslinger og østers, og derfor er risikoen for forurening som udgangspunkt betydeligt mindre . Vi anbefaler dog, at man tager de samme forholdsregler med tang, som med de toskallede bløddyr, og undgår at høste tang fra havneanlæg eller nær spildevandsudløb. Vi anbefaler Danmarks Miljøportal til at få et overblik over mulige lokale forureningskilder.

Høst og opbevaring

Når du høster tang, bør du skylle det grundigt med det samme i det vand, du høster det fra. Aldrig i ferskvand, for det forringer holdbarheden væsentligt og gør tangen slimet. Opbevar det allerhelst i et hyttefad – altså i en beholder, som hænges ud i havet fra en badebro eller lignende, og hvor der kan strømme vand igennem, så tangen kan få sollys. På den måde kan tangen holde ganske længe, men det er selvfølgelig ikke altid, at det er en mulighed. Alternativt kan du opbevare den nyhøstede tang i en kasse med låg i køleskabet i et par dage. Brug dine sanser – det skal lugte af friskt havvand.

Hvis du høster vild tang, så høst kun den tang, der er fastvoksende på sten eller lignende – ikke det, der flyder frit i vandet eller er skyllet op på stranden.

Tang som fødevare

Det er vigtigt at sætte sig ind i hvilken type tang, man indtager, da de varierer meget både i smag og indholdsstoffer. Nogle arter, for eksempel sukkertang og fingertang, indeholder et højt niveau af jod. Jod er vigtigt for vores krop, men kan være skadeligt i store mængder, og derfor bør man ikke spise store mængder sukkertang hver dag. Butblæret sargassotang, der særligt findes i Limfjorden, har et højt indhold af arsen og bør ikke spises. Fødevarestyrelsen har et sæt gode anbefalinger om tang som fødevare.