Placering

Når du skal finde en placering til din maritime nyttehave, er der mange forskellige hensyn, der skal vejes op mod hinanden. Et vigtigt stykke forarbejde skal gøres, og hvis du er grundig, sparer du dig selv for mange hovedpiner senere hen. 

De væsentligste områder, du skal forholde dig til, når du har sat dig for at dyrke bæredygtige afgrøder i havet, er at finde en lokation til din dyrkning og afklare hvilke regler, du skal tage højde for, så du kan få tilladelserne på plads.

Forskellige anlæg, forskellige regler og hensyn

Hvilket regelsæt, du skal forholde dig til, og hvilke ansøgningsskemaer, du skal bruge for at få de nødvendige tilladelser i hus, afhænger af, hvilken slags dyrkningsanlæg, du skal bruge. Det afhænger igen af, hvor mange I er, der skal høste fra den maritime nyttehave. Er det bare en enkelt person eller en enkelt familie, der skal drive haven? Eller er det en foreningshave med et større fællesskab bag? Der er stor forskel på hvilke anlægstyper og placeringer, man bør se nærmere på.

Tag fat i Havhøsts Bernt Sørensen for mere info om placering og tilladelser – det er et billede, der ændrer sig løbende.