Miljøforhold

Der er altid en risiko forbundet med at spise fødevarer fra naturen. Det ved eksempelvis svampejægere alt om, og de har lært at tage deres forholdsregler og bevæbne sig med viden. Det samme bør havbonden gøre, når han vælger placering af sin maritime nyttehave, men selvom man vitterligt kan blive syg, hvis man spiser forgiftede bløddyr, så bør den risiko ikke afholde nogen fra at gribe oplevelsen og smage på havnaturen. 

Vi har andersteds beskrevet fødevaresikkerhed i forhold til de afgrøder, du høster fra din maritime nyttehave. Her skal det handle om hvordan du vælger en placering, der skabe gunstige vilkår for sunde og rene fødevarer i din maritime nyttehave.

Hent hjælp hos eksperter

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en placering er god nok, så kan det være en fin idé at alliere sig med eksperter. Havhøst fik eksempelvis for den maritime nyttehave-forening i København udarbejdet en rapport, der analyserede de lokaliteter, som vi havde i kikkerten på det tidspunkt. Rapporten gav et rigtig godt beslutningsgrundlag til foreningen i forhold til hvor, det ville være bedst at placere dyrkningen. Du kan downloade rapporten herunder:

En af de øvelser, der kan (dis)kvalificere en lokalitet er, at finde nogle muslinger, der i forvejen bebor den placering, man overvejer, og få dem sendt til et laboratorium, hvor de kan blive testet for bakterier og tungmetaller. Det kræver nok en svømmetur, men så er du også sikker på, at muslinger overhovedet kan trives på de placeringer, du har i tankerne. Det er klart at foretrække, hvis du kan finde muslinger, der vokser oppe i vandsøjlen, eksempelvis under bøjer eller på reb, da bundlevende muslinger sagtens kan være forurenede uden at kilden til forureningen påvirker de muslinger, der lever oppe i vandsøjlen.

Med mindre du har særlige kompetencer i forhold til at samarbejde med laboratorier om test af blåmuslinger, så foreslår vi, at du allierer dig med nogen, der kan hjælpe med denne opgave. I København fik vi på et tidspunkt Eurofins Steins til at hjælpe med denne opgave. Du kan downloade de 3 sæt testresultater herunder:

Det er ikke sikkert, at analysecertifikaterne lige giver så meget mening for dig, men kort fortalt, så viser de hvor store koncentrationer, der er i de indsendte prøver, af bakterier, tungmetaller og algegifte. De forskellige stoffer har forskellige grænseværdier i forhold til deres egnethed som fødevare.

Tag endelig fat i Bernt Sørensen fra Havhøst, der kan uddybe det ovenstående – og stille en masse erfaring til rådighed.