Lovgrundlag for små hobbyopdræt

havhoest_maritime-nyttehaver_havbondens-muslingesaet

Et “hobbyopdræt” er i myndighedernes øjne defineret som et ikke-kommercielt anlæg på max 10 meter, hvor afgrøderne hænger ned gennem vandsøjlen fra en bæreline eller anden form for ophæng. Havbondens Muslingesæt falder ind under denne definition. 

Man kan kun have et enkelt hobbyopdræt per person, så hvis I er en gruppe, der skal bruge mere end 10 meter bæreline, så skal I sørge for, at hvert 10-meter segment har sin egen registrerede bruger. Vi har set flere eksempler på, at en gruppe borgere har sat eksempelvis fire muslingesæt i vandet, hvor muslingesættene er registreret hos myndighederne med forskellige brugere.

Ethvert hobbyopdræts redskab skal, på et synligt sted over vandet, være forsynet med et forsvarligt, fastgjort, gult mærke med registreringsnummer, navn og adresse på brugeren. Bogstaver og tal skal være 1 cm høje og skrives med blokbogstaver. Disse gule mærker følger med, hvis du køber Havbondens Muslingesæt, og ellers kan du eksempelvis købe dem hos Havhøkeren. Hvis der anvendes stager eller pæle, skal mærket placeres mindst 1,2 m over vandet.

Andre vigtige informationer fra Fiskeristyrelsen:

  • Hobbyopdrætsanlægget må ikke opstilles, før du har modtaget et registreringsnummer fra Fiskeristyrelsen.
  • Hobbyopdræt må kun foregå ved fangst af naturligt forekommende yngel af hjemmehørende arter.
  • Der må ikke anvendes foder eller kemikalier i anlægget. 

Som udgangspunkt må man i et hobbyopdrætsanlæg kun dyrke østers og blåmuslinger. Det bliver i hvert fald en smule mere kompliceret, hvis man også vil dyrke tang. Dyrkning af blåmuslinger og østers hører nemlig ind under Fiskeristyrelsen, mens tang ligger ovre i Kystdirektoratet. I Fiskeristyrelsen er man på mærkerne og har lavet en særlig bekendtgørelse til hobbyopdræt og et særligt ansøgningsskema, der gør det hele ret let og overskueligt. Kystdirektoratet hænger mere i bremsen.

Vores anbefaling er helt klart, at du kun ansøger om tilladelse til dyrkning af blåmuslinger (og evt. østers), hvis du vil have et hobbyopdræt i vandet. Så slipper du uden om Kystdirektoratets skøre sagsbehandlingstider og kan komme hurtigere i gang. Modsat Fiskeristyrelsen hænger Kystdirektoratet desværre stadig fast i en forestilling om, at dyrkning af tang er det samme – uanset om der er tale om et kæmpe, kommercielt anlæg på 250×750 meter, eller en privatperson, der har et hobbyopdræt med et par tangplanter. Havhøst arbejder på at smidiggøre denne proces, så det bliver lettere for os alle sammen at kultivere tang.

Her finder du:

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Ansøgningsskemaet kan enten udfyldes i en browser eller printes ud og udfyldes i hånden. På Mac-computere skal du bruge Safari-browseren, hvis du skal udfylde det på en skærm. Men vi har fået mange henvendelser om tekniske problemer i forskellige opsætninger, så vi anbefaler, at skemaet printes ud og udfyldes manuelt. 

1) Anfør hvilken af Fiskerikontrollens afdelinger, skemaet skal sendes til. Du kan vælge mellem Nykøbing Mors, Frederikshavn, Hvide Sande eller Ringsted. Hvilken afdeling, du skal vælge, kan du se på det kort, der følger med ansøgningsskemaet (side 2).

2) Skriv dit navn og adresse øverst i skemaet. Det er dig som privatperson, der skal udfylde. Husk, at du kun må være registreret som ejer af ét hobbyopdræt. Udfyld også telefonnummer og mailadresse.

3) Skriv hvilket kalenderår, du ansøger for. Tilladelser gives for et år ad gangen, og skal fornyes hvert år – det gør man ved at indsende en ny ansøgning. 

4) Afryds hvilke arter, du vil dyrke (som udgangspunkt blåmuslinger og/eller østers). Hvis du vil dyrke tang, så skal du som i realiteten krydse af i “Andet” og skrive hvilke(n) tangart(er), du forventer at dyrke. Hvis du gør dette, så sendes din ansøgning videre fra Fiskeristyrelsen til Kystdirektoratet, der tager stilling til din ansøgning om at dyrke tang. Det kan tage lang tid.

5) Angiv hvor, du vil placere dit hobbyopdræt. Det skal angives i grader og decimalminutter, som du kan hente i Google Maps. Hvis du finder frem til koordinater i graderminutter og sekunder, så kan du omregne dem til det rigtige format ved hjælp af en regnemaskine. Skriv værdierne ind i ansøgningsskemaet i de to kategorier “Nordlig bredde” (N) og “Østlig længde” (E). 

6) Husk at afkrydse øverst i skemaets venstre hjørne, at du accepterer Fiskeristyrelsens databeskyttelsespolitik.

7) Underskriv skemaet og angiv sted og dags dato nederst. 

Det udfyldte skema skal sendes via e-mail til enten Fiskeriinspektorat Øst (inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk) eller Vest (inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk), afhængigt af hvor i landet, hobbyopdrættet skal ligge. Skemaet kommer sammen med et danmarkskort, så du kan se hvor, du hører til.