Lovgrundlag for kystnære dyrkningsplatforme

En kystnær dyrkningsplatform er et alternativ til at etablere et lineanlæg ude på åbent hav. Men dyrkning af muslinger, østers og tang på platforme er ikke så kendt et format i Danmark, og lovgivningen på området har ikke helt fulgt med udviklingen endnu. 

Man arbejder i Fiskeriministeriet på en række nye og reviderede bekendtgørelser, der skal bringe lovgivningen herhjemme på omgangshøjde med virkeligheden – blandt andet indenfor kultivering af havet. Indtil de nye regler er på plads, skal ansøgninger om etablering af Bølgemarker bruge det ansøgningsskema, der er udarbejdet til ansøgninger om tilladelse til at søsætte hobbyopdrætsanlæg.

Hvis den kystnære dyrkningsplatform skal ligge indenfor en mole i en større kommerciel havn, er der chance for, at anlægget ligger i Trafikstyrelsens domæne, og så er det dem, der skal give tilladelse til placeringen – og altså ikke Kystdirektoratet og Fiskeristyrelsen, der mere har fokus på det åbne hav. Det er rigtig godt, for så skal der ikke stilles sikkerhed, og ansøgningsproceduren er mere overskuelig. Der skal dog stadig søges om dyrkningstilladelser, som så vil være mere enkelt.

Kontakt Bernt Sørensen fra Havhøst, hvis du vil have hjælp til at afklare en konkret placering.