Lovgrundlag for lineanlæg til havs

Lineanlæg til havs er typisk noget, der etableres af foreninger, der har mange munde at mætte, og hvor man har lyst og evne til at håndtere bølgegang, fartøjer og arbejde på åbent hav. Reguleringen af foreningsbaserede lineanlæg er ligesom den, der gælder for kommercielle dyrkningsfaciliteter.

Hvilken myndighed, du skal søge hos for at få tilladelse til at etablere et lineanlæg til havs, afhænger af hvilke afgrøder, du vil dyrke. Hvis du kun skal dyrke blåmuslinger og østers (toskallede bløddyr), så skal du bare søge hos Fiskeristyrelsen, men hvis du skal dyrke tang, så skal du søge hos Kystdirektoratet. Begge myndigheder skal søges, hvis du ønsker at dyrke begge dele. Det virker fjollet, men har historiske årsager. Sådan er det indtil videre. 

Der skal bruges to forskellige ansøgningsskemaer, og der gennemføres omfattende høring fra begge myndigheders side. Det er noget, der godt kan tage lidt tid, så du må være tålmodig. Havhøst arbejder på at få lavet en mere smidig ansøgningsprocedure for foreninger, der gerne vil have et lineanlæg, men det er endnu for tidligt at sige hvad, der kommer ud af det arbejde. 

Her finder du: 

Uanset om du skal søge hos den ene, den anden eller begge myndigheder, så er det en god idé, at du på forhånd sikrer dig, at den placering, du har i tankerne, ikke ligger i et Natura 2000-område