Dyrkning af tang

Dyrkning af tang herhjemme er noget relativt nyt og der er en hel verden af makroalger, som vi endnu ikke ved, hvordan vi kan kultivere. Men der er ingen tvivl om, at der er potentiale i tang – og derfor er Havhøst og de maritime nyttehaver med på rejsen, når forskere, virksomheder og organisationer gør sig klogere på denne oversete ressource.

Der findes mere end 400 forskellige arter af tang i Danmark, men søsalat og sukkertang er de to arter, som vi ved mest om, når det kommer til dyrkning. Søsalat dyrkes i kar på land, men sukkertang kan dyrkes på reb og egner sig derfor godt til en maritim nyttehave. Desuden gøres der store fremskridt inden for kultiveringen af søl, og de første maritime nyttehaver er allerede med på vognen. Teknologien udvikler sig hele tiden, og forhåbentlig kan vi også snart pode liner med blæretang, klørtang, søl og alle de andre rødder. Metoden til dyrkning af søl og sukkertang er i store træk den samme. Men man kan gribe det an på forskellige måder alt afhængigt af ens muligheder og ambitionsniveau.

Metode 1: Vildthøstede planter

Denne metode er lige til at gå til, men også temmelig arbejdstung. Helt lavpraktisk foregår det ved, at man finder et sted i havet, hvor der vokser vild sukkertang, og så høster man de vilde sukkertangsplanter i et tidligt stadie, hvorefter de flettes ind i et reb, som “plantes” ud i nyttehaven. Planterne kan derefter vokse videre og opnå fuld størrelse og høstes efterhånden, som de skal bruges. Dog bør tangen høstes inden vandet bliver for varmt (omkring slut april), da der vil komme bevoksninger på tangen og kvaliteten bliver mere grov og sej.


Metode 1: Vildthøstet tang Det giver mening at kaste sig over denne måde at gøre det på, hvis man er usikker på om sukkertang kan trives der, hvor man har anlagt sin maritime nyttehave.

Metode 2: Indkøb af podede reb

Den letteste måde at få en produktion af sukkertang op at køre i din maritime nyttehave, er at købe reb, hvorpå sukkertangssporer allerede har settlet. Rebene skal typisk i vandet omkring november måned for at planterne kan nå at blive rigtig store, før vandet bliver så varmt, at tangen bevokses af andre organismer. Når man modtager rebene fra et tangklækkeri er tangplanterne helt små. Det ligner faktisk bare noget brunt snask, men hvis heldet er ude, kan man i april måned høste sukkertang på op til to meter!

Det sværeste ved denne måde at dyrke sukkertang på er faktisk at finde nogen, der kan og vil sælge dig podede reb. Tangdyrkning er stadig nyt i Danmark, og der er kun ganske få, der har kastet sig ud i at producere tangsporer og forsøge at få dem til at settle på reb. Havhøst holder øje med udviklingen, og du er altid velkommen til at kontakte Bernt Sørensen, hvis du er interesseret i at finde en sælger af podede tangliner.

Metode 3: Hjemmepodede reb

Endelig kan man vælge at købe sporer, som man selv kan inficere tovværk med. En virksomhed som Hortimare tilbyder at sende en lille flaske med sporer, som man selv kan blande op med saltvand og gennembløde reb med, og herefter hænge de podede reb ud i den maritime nyttehave. Sporerne kommer med en meget udførlig manual og anbefalinger til temperatur og salinitet på udplantningstidspunktet. Vi har selv kun begrænset erfaring med denne metode. Hvis du kaster dig ud i det og bliver klogere, er vi vildt interesserede i at høre mere!