Dyrkning af andre arter

Indtil videre har de maritime nyttehaver kastet sig over blåmuslinger, østers og tang. Men det er ikke ensbetydende med, at mulighederne er begrænset til denne skønne treenighed. Vi drømmer om en fremtid, hvor en maritim nyttehave rummer et helt økosystem af afgrøder, som hver især bidrager til diversiteten og som kan høstes på forskellige tidspunkter hen over året.

Men Rom blev ikke bygget på en dag, og der er stadig meget at lære om mulighederne for at dyrke bæredygtigt under overfladen. Havhøst drømmer om, at det, der dyrkes, dyrkes regenerativt. I praksis betyder det, at det er afgrøder, der bidrager til økosystemet mens de vokser og altså ikke forurener havmiljøet ved fx tilføring af næringsstoffer. Læs mere om den regenerative tanke her.

Man kunne forestille sig, at hjertemuslinger og knivmuslinger kunne bebo den nederste etage af en nyttehave, da de normalt findes begravet i sandbunden. Eller hvad med at anlægge stenrev på bunden, så hummere og taskekrabber kan gemme sig der og leve af de muslinger, der bliver til overs i omstrømpningsprocessen?

Hvis du gør dig erfaringer i din egen maritime nyttehave, der kunne glæde de øvrige foreninger eller skubbe til udviklingen af haverne, så vil vi vildt gerne høre om det!