Afgrøder

For Havhøst startede det hele med en drøm om østers, og senere kom blåmuslingerne til, fordi de er langt mere enkle at dyrke. De sidste par år har tang vundet frem, både som råvare og som klimahelt, og dermed også som afgrøde i den maritime nyttehave.

Det er tre afgrøder, som alle udmærker sig ved at være regenerative. Det er altså afgrøder, som kan dyrkes uden at trække veksler på miljøet, men som tværtimod bidrager positivt til deres omgivelser. Afgrøder dyrket i en maritim nyttehave skal hverken vandes, fodres eller sprøjtes, for de lever af og i havet og bidrager til økosystemerne under overfladen. Og så smager de fantastisk.

Herunder kan du læse mere om hvordan de enkelte afgrøder dyrkes og passes. Hvis du vil vide noget mere specifikt omkring, hvordan din maritime nyttehave skal konstrueres for at dyrke de forskellige afgrøder, kan du fortsætte i denne retning.