coolbluefuture

Cool Blue Future er i luften

Bølgen af regenerativ havdyrkning, som startede i Danmark for 11 år siden, har formået at inspirere organisationer i 8 andre lande til at sætte lokale fællesskaber forrest i en omstilling af vores blå fødevareproduktion baseret på regenerative principper.

På World Ocean Day 8. juni lancerede vi den fælles platform Cool Blue Future, som samler landene omkring Østersøen i en fælles bestræbelse på at udbrede kendskabet til regenerativ havdyrkning og inspirere flere til at dyrke tang, muslinger og østers. Ophænget er Manifest for regenerativ havdyrkning, som er blevet til takket være et samarbejde mellem Havhøst og universiteter, virksomheder og NGO’er fra hele Østersøområdet.

Manifestets 8 principper for regenerativ havdyrkning formidler en fælles forståelse for hvordan vi kan kombinere naturgenopretning med fødevareproduktion til havs ved at dyrke tang, muslinger og østers. Hvis man på nogen måde har en aktie i den udvikling, kan man på Cool Blue Future afgive et løfte til havet for at vise sin støtte til manifestet og til en regenerativ udvikling af vores havbaserede fødevareproduktion.

Cool Blue Future byder også på en guide til dyrkning af afgrøder i havet, som er rettet mod kommende havhøstere. Hvad kan man dyrke? Hvordan gør man? Hvor er det bedst at placere sin havmark? Og så kan man møde nogle af pionererne indenfor regenerativ havdyrkning, herunder Simon Weber fra Danmark, der sammen med sin far etablerede virksomheden Dansk Tang for 8 år siden.

I hvert af de deltagende lande er der allerede udpeget en national Cool Blue Future facilitator-organisation, som fremover vil arbejde på at udbrede den regenerative dyrkning i det pågældende land. Men målet er at få endnu flere lande til at sætte fokus på regenerativ havdyrkning som en indsats, der forener det skønne med det nyttige, og som viser vej til en fremtid, hvor mennesker omsider forstår, at vi kun kan eksistere som en del af naturen.

Samarbejdspartnere på Cool Blue Future er: SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG, University of Tartu, Aktion Österbotten, EUCC – Die Küsten Union Deutschland, Latvian Institute of Aquatic Ecology, Klaipeda Science and Technology Park, Marinreparatørene, Gdynia Maritime University og Centre for Sea and Society, University of Gothenburg.

Besøg hjemmesiden her: https://coolbluefuture.org