Cool Blue Future

Med start i april 2023, er Havhøst en del af projektet COOL BLUE, som er finansieret af EU Horizon.

COOL BLUE er en forkortelse for Community Ocean Farms and Local Business Clusters.

Formålet med projektet er at udvikle lokalt forankrede forretningsmodeller indenfor regenerativ havdyrkning med udgangspunkt i de mennesker og økosystemer, der er til stede i kystsamfund rundt omkring i Danmark, Sverige og Finland.

Målet er at vise i praksis, at det er muligt at skabe levedygtige virksomheder, der bygger på småskala regenerativ havdyrkning og de lokale værdikæder, der kan blomstre op eksempelvis i form af forarbejdning, salg og turisme. Så regenerativ havdyrkning kan være en vigtig brik i at puste liv i kystsamfund – både over og under havets overflade. Ved at dyrkningen forbedrer havmiljøet, skaber arbejdspladser og lokale fællesskaber.

Tilgangen er udskalering fremfor opskalering, så flere mennesker får mulighed for at komme i kontakt med og drage nytte af den regenerative dyrkning – og få stimuleret deres interesse for havet og de marine økosystemer.

Projektet vil udvikle et manifest for regenerativ havdyrkning, en helpdesk, grundlæggende forretningsmodeller, online undervisning og en strategisk udviklingsplan. Det vil bl.a. ske ved at også undersøge hvilke arter der kan dyrkes i forskellige miljøer, overvåge biodiversiteten og udpege regionale koordinatorer til at hjælpe lokalsamfundene med at skaffe finansiering, ressourcer og folk.

Udover Havhøst er der tre andre partnere i projektet; Gøteborgs Universitet i Sverige, Aktion Österbotten i Finland og sPro i Tyskland.

Projektet har en selvstændig hjemmeside, hvor der er mere information: https://coolbluefuture.org

Kontakt projektleder, Anne Stald Møllmann på anne@havhoest.dk, hvis du har spørgsmål.