Mød den første maritime nyttehave i Danmark

Havhaven Ebeltoft Vig har været et stærkt forbillede for landets maritime nyttehaver, og klassens nestor vil stadig gerne dele ud af de mange erfaringer, som havbonde-tilværelsen har budt på de seneste 9 år.

Tilbage i 2010 blev et nyt koncept beskrevet – “flydende køkkenhaver“, og der gik ikke længe før Syddjurs Kommune tog kontakt til lokale ildsjæle i håb om, at de kunne modne projektet og forberede stiftelsen af en frivillig, almennyttig forening med en kompetent bestyrelse. Og godt og vel et år efter, 19. december 2011, blev foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune stiftet. Foreningen gik straks videre med at afdække mulighederne for at etablere den første nyttehave, som blev døbt Havhaven Ebeltoft Vig. Første skridt på vejen var, i samarbejde med Syddjurs Kommune, at finde en egnet placering, og det blev besluttet at foreningen skulle ansøge Natur-Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Kystdirektoratet om at anvende et område i den vestlige del af vigen på 10 hektar til etablering og drift af et akvakulturanlæg med opdræt af blåmuslinger, hjertemuslinger, europæiske østers samt til dyrkning af tang.

Selv om jeg har været initiativtager og formand i 9 år, er det foreningens medlemmer, som trækker det store læs. Alle yder med den baggrund og de kompetencer, som vi nu har. Nogle brænder for det gastronomiske aspekt og sørger for velsmagende måltider, mens andre, som brænder for friluftslivet gladeligt trækker i regntøjet. Vi har dog alle det til fælles, at det sociale fællesskab vægter højest, og det er det som bidrager til, at foreningen forbliver en succes,” fortæller Thorkild Hansen, formand for Havhaver i Syddjurs.

Langlinesystemet i Havhaven Ebeltoft Vig

Foreningen dyrker tang og muslinger ved hjælp af et langlinesystem, som er placeret et stykke fra kysten. Muslingestrømperne hænger fra den lange bæreline og producerer muslinger til foreningens medlemmer. Men det 10 hektar store areal huser ikke kun foreningens afgrøder – de stiller nemlig en del af pladsen til rådighed for opstartende tangforsøg og virksomheder, der ligesom foreningen har en forkærlighed for det store blå.

Tre gode råd til nye foreninger

  1. I skal ikke opfinde den dybe tallerken – den er temmelig sikkert allerede i brug: Hos Havhaven Ebeltoft Vig sætter man en dyd i at dele ud af erfaringer og gode råd. Det er også derfor, at de jævnligt har besøg af kommende foreninger, som søger viden og kendskab til netop deres dyrkningsmetoder og foreningsliv.
  2. Naturens kræfter er en stor faktor i dyrkning af afgrøder på havet: Vinden kan godt tage til i den vestlige del af Ebeltoft Vig, og overstiger vindhastigheden 6 m/s bliver det faktisk tæt på umuligt at stå med tangliner og muslingestrømper i den gyngende båd. Hvis man kan finde et område med god vandudveksling og en pæn dybde, som ligger nogenlunde i læ for hårdt vind og vejr, så gør man det en del lettere for sig selv, når der er arbejdsdage.
  3. Afhold en formel høringsrunde for påvirkede interessenter: Selvom det ikke er angivet i lovgivningen afholdt foreningen Havhaver i Syddjurs en høringsrunde for alle interessentgrupper, som ville blive påvirket af etableringen af Havhaven Ebeltoft Vig. Fiskere, grundejere, kajaksejlere og svømmere blev inviteret og inddraget i dialogen om hvor den nye havhave skulle placeres.

Vil du læse mere om landet første maritime nyttehave, så kan du læse mere lige her…

Februar 2020