Håndslag på at stifte ny forening i Aarhus

En maritim nyttehave er nu på vej til Danmarks næststørste by. Aarhus kan prale af mange gode ting, og nu kan man snart føje en ny til listen. Havhøst, Marselisborg Lystbådehavn og lokale ildsjæle har nemlig en ny maritim nyttehave på vej. 

Ved et nærmest simultant initiativ fra Lystbådhavnen i Marselisborg og en gruppe interesserede med Nils Bertelsen i spidsen førte Havhøst alle gode kræfter sammen ved et arrangement i Marselisborg Lystbådehavn i november 2019, hvor havbiolog Maren Moltke Lyngsgaard holdt et fantastisk inspirerende og levende foredrag om muslingens forunderlige liv.

Bordet med lækre smagsprøver på havmad med muslingen i hovedrollen blev nærmest ryddet inden Havhøsts netværkskoordinator Hardy Jensen fortalte om Havhøst og hvordan man kan komme med på nyttehavebanen i Aarhus. Medinitiativtager Nils Bertelsen samlede smukt og fint op på det hele således, at der samme aften blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at etablere en forening.  

Gruppen kom efterfølgende på besøg hos de erfarne nyttehavefolk i Ebeltoft og arbejdede videre med vedtægter for den kommende forening. I et nyhedsbrev fra initiativgruppen skrives, at man forventer at stifte en forening i februar måned. Den maritime nyttehave vil som udgangspunkt omfatte såvel dyrkning som formidling og undervisning, samt indgå i Marselisborg Lystbådehavns store projekt ’Den blå promenade’.

Selvom Aarhus Havn er Danmarks største havn er vandkvaliteten i top – faktisk er vandet så rent omkring Aarhus Havn, at blåmuslinger og tang sagtens kan dyrkes uden en forringelse i spisekvaliteten.  Men den udsøgte smag er ikke den eneste fordel ved det lille skaldyr. I 2002 blev de indre danske farvande ramt af det mest omfattende og langvarige iltsvind i nyere tid. I den sammenhæng blev Aarhus Bugt hårdt ramt, men en kommende maritim nyttehave vil kunne være med til at modvirke fremtidige iltsvind, da blåmuslinger spiser algerne.

Læs mere om den kommende forening i Aarhus lige her

Januar 2020