Fire opstartshistorier

Det er meget forskelligt hvilke interesser og drivkræfter, der ligger bag Danmarks maritime nyttehaver. Nogle er båret af lokale ildsjæle med en passion for regenerativ dyrkning og ønsket om at gøre en meget konkret og praktisk indsats for at forbedre vores havmiljø. Andre er drevet af et ønske om at frembringe rene, sunde og velsmagende fødevarer. Men alle deler kærligheden til fællesskabet med andre mennesker om en aktivitet, der ikke kan blive meget mere meningsfuld.

I Havhøst bestræber vi os på at hjælpe alle initiativer i gang – over hele landet. Ofte møder vi simultane lokale initiativer, og så fører vi naturligvis folk sammen til fælles bedste, hvis det er det rigtige. Vi kommer hurtigt ud for at se på forholdene og møde de lokale initiativtagere. Vi hjælper i gang med informationsarrangementer og foreningsdannelse med alt hvad det indeholder, og sparrer derefter naturligvis på håndtering af de efterfølgende opgaver som fundraising, undersøgelse af vandforhold, vurdering af passende anlægstyper, indhentning af tilladelser etc.

I de seneste par år er der etableret en række nye foreninger med meget forskelligt udspring. Vi tager erfaringerne med fra hver eneste, og genbruger dem til de næste skridt. Samtidig er de eksisterende foreninger fantastisk gode og imødekommende sparringspartnere for de nye. Initiativerne kommer fra lokale ildsjæle, fra naturskoler og naturvejledere, fra havne, fra maritime foreninger og organisationer, bl.a dykkerklubber, UV-jægere, lystfiskerforeninger, søspejdere og meget andet. Her kan du læse fire korte historier om opstart fra fire forskellige steder i landet:

Sønderborg

Den Blå Kolonihave i Sønderborg er blevet til på initiativ fra Andreas Herman, leder af Naturvejlederne Sønderborg. Her havde man, på privat basis, udsat et Havbondens Muslingesæt og kunne konstatere, at muslingerne trivedes godt i Alssund. Der blev på den baggrund arrangeret et informationsmøde i det Sønderjyske Køkken i byen, hvor vi fra Havhøst fortalte om foreningsdannelse og hvordan man kommer godt i gang. De gæve gutter fra naturvejlederne fortalte om muslingens forunderlige liv, og det Sønderjyske Køkken tilberedte sammen med de 50 gæster lækre muslingesmagsprøver. Stadig initieret af naturvejlederne afholdtes der herefter et møde, hvor vedtægter for Den Blå Kolonihave kom på plads, og 9. december 2019 blev foreningen stiftet. Ud over dyrkning til eget forbrug afholder foreningen helt fra starten og i samarbejde med naturvejlederne arrangementer med formidling og undervisning.

Stubbekøbing

Fra Stubbekøbing på det nordlige Falster kom der et opkald fra Mads Hansen, der er særdeles aktiv i den lokale sejlklub, og som havde eksperimenteret med muslingedyrkning på privat initiativ lige uden for havneområdet. Mads havde formået at rejse nysgerrigheden fra andre i byen. Havhøst drog derfor til Falster og mødte tre friske gutter, der gerne ville være med til at etablere en maritim nyttehave. Et Ild & vand-arrangement kom hurtigt på benene, og i et fyldt klublokale i sejlklubben fik en foreningsdannelse 100% opbakning. Grønsund Havhave var dermed søsat.

Aarhus

I den sydlige del af havnen i Aarhus ligger Marselisborg Lystbådehavn, som er i gang med en større udvidelse, der kommer til at omfatte en mængde maritime aktiviteter – og så skal der naturligvis være plads til en maritim nyttehave. Samtidig var der indkommet henvendelser til Havhøst fra gode folk i Aarhus med interesser i netop den retning, så ved en sammenføring af initiativerne blev et informationsarrangement hurtigt stablet på benene. Allerede på informationsmødet dannedes en interimbestyrelse, der straks tog til Ebeltoft på inspirationsbesøg og hurtigt fik foreningen Marselis Havhave på plads.

Middelfart

Lillebælt er et maritimt paradis midt i et af landet trafikale knudepunkter. Her har de tre omkringliggende kommuner dannet Naturpark Lillebælt med stort fokus på alle former for maritime aktiviteter. Naturparken tog sammen med Hindsgavl Naturcenter fat i Havhøst, og sammen planlagde parterne et par informationsarrangementer, hvor stærke lokale kræfter satte sig i spidsen for dannelse af Bælthaven Middelfart. Også her er treenigheden af formidling, undervisning og dyrkning med helt fra starten, som et stærkt samarbejde mellem forening og lokale naturvejledere.