Haven i havet

Haven i havet er et nationalt undervisningprogram, der tager udgangspunkt i de maritime nyttehaver der dukker op langs de danske kyster. Det er et naturfagsforløb til udskolingsklasser, der beskæftiger sig med regenerativ fødevareproduktion i havet. Forløbet er målrettet den fællesfaglige naturfagsprøve og taler direkte ind i fokusområdet “produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”.

Eleverne bliver havbønder for en dag og stifter bekendtskab med arbejdet i en maritim nyttehave, hvor der dyrkes blåmuslinger, østers og tang. Under besøget skal eleverne undersøge hvordan en havhave kan producere sund mad til mennesker uden at sætte et negativt aftryk på planeten. Med naturvidenskabelige metoder arbejder eleverne undersøgende for at forstå afgrøderne og det miljø de vokser i og får dermed indsigt i en bæredygtig fødevareproduktion der kan bidrage positivt til løsningen på tre af tidens store kriser; fødevarekrisen, biodiversitetskrisen og klimakrisen. 

Haven i havet starter i klassen hvor eleverne sammen med læreren forbereder sig til besøget. Læreren udrustes med et overskueligt baggrundsmateriale og en guide til forløbet. Herefter tager klassen på besøg hos en af de maritime nyttehaver der er en del af Haven i havet og her får de hands on erfaring med at dyrke afgrøderne og de guides gennem øvelser, undersøgelser og diskussioner af en erfaren marin formidler og havbonde. Det giver eleverne et fælles erfaringsgrundlag og ny viden som bliver udgangspunktet for et fortsat projektarbejde på skolen.

Se denne video, der forbereder eleverne på deres besøg:

Forløbet er udviklet af ovenstående partnerne udviklet med hjælp og sparring fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og Astra. Hele herligheden er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Tak for det!

Læs mere om Haven i Havet her