Haven i havet lanceres den 22. marts

Det sidste års tid har vi brygget på en ambitiøs tilføjelse til vores portefølje af undervisningsforløb. Vi kalder det Haven i havet. Det er et naturfagligt forløb til udskolingselever, der går praktisk til værks i arbejdet med at forstå de regenerative blå afgrøders rolle i økosystemet og potentiale i en bæredygtig udvikling af vores fødevareproduktion. Det er blevet et virkelig stærkt forløb og det er det blandt andet fordi vi ikke har skabt det alene.

Vi har allieret os med nogle af landets klogeste og mest kreative ressourcer indenfor maritim formidling. 9 institutioner med mange års erfaring i at engagere skoleelever i vores lokale farvande. Hermed er undervisning i en maritim nyttehave ikke længere noget, der er forbeholdt Københavnske skoler, men et nationalt fænomen, som forhåbentlig snart vil brede sig ud til endnu flere af de kystbyer der har (eller snart får) en maritim nyttehave drevet af lokale ildsjæle.

Haven i havet er målrettet den fællesfaglige naturfagsprøve og fokusområdet “produktion med bæredygtig brug af naturgrundlaget”. Det er et forløb der er centreret omkring et besøg i en maritim nyttehave i skolens lokalområde, hvor eleverne bruger en række naturvidenskabelige greb og metoder til at lære om afgrøderne, havmiljøet og vandkvaliteten. Det er målet at eleverne får en forståelse for begrebet regenerativ havdyrkning og hvordan det kan bidrage til både miljø, klima og biodiversitet men de må også forholde sig kritisk til de udfordringer, der kan være knyttet til produktionen.

Den lokale maritime nyttehave bliver altså praktisk platform for undersøgelsen af globale problemstillinger og løsningsmuligheder der knytter sig til en række verdensmål. Ud over selve besøget understøttes læreren i hvordan der på skolen kan arbejdes videre med elevstyret gruppearbejde hvor problemstillingerne uddybes gennem elevernes egne undersøgelser.

Forløbet kan bookes hos alle projektpartnere, der findes her:

København: Havhøst
Taarnby: Taarnby Naturskole
Ishøj: Ishøj Naturcenter
Svendborg: Svendborg Naturskole
Kerteminde: Fjord & Bælt
Vejle: Økolariet
Esbjerg: Fiskeri- og Søfartsmuseet
Grenaa: Kattegatcenteret
Løgstør: Limfjordsmuseet

Forløbet er udover ovenstående partnerne udviklet med hjælp og sparring fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og Astra. Hele herligheden er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Tak for det!