Havhøst søger sekretariatsleder

Fra et sted i krydsfeltet mellem madkultur, bæredygtighed og kærlighed til havet har Havhøst på få år formået at sætte regenerativ havkultivering på dagsordenen. Foreningsdrevet dyrkning af tang, muslinger og østers har virkelig taget fart, og kommercielle aktiviteter står på spring i Danmark og i de andre nordiske lande. Ambitionerne rækker til endnu mere, og aktivitetsniveauet kræver nu, at organisationens administrative rammer får øget fokus. Derfor opretter Havhøst nu en administrativ funktion, der med Havhøsts vision og formål for øje får hovedansvar for løsning af organisationens administrative opgaver og som skal være med til at sikre den langsigtede strategiske udvikling.

Stillingen

Stillingen er nyoprettet, og sekretariatslederen skal først og fremmest sikre, at alle formelle juridiske og økonomiske krav overholdes, efterleves og udføres på en smidig og sikker måde. Desuden skal sekretariatslederen støtte Havhøsts øvrige medarbejdere (tre fast tilknyttede fagspecialister samt timelønnede og praktikanter) samt bestyrelsesforpersonen og bestyrelsen i alle forhold undtagen de fagspecifikke. Det gælder i oprettelse og udførsel af administrative processer og rutiner, der sikrer institutionens daglige drift og udvikling. Et element i sekretariatslederens opgaver vil desuden være at udvikle og gennemføre et program for tilknytning af Havhøst-medlemmer og -sponsorer. Sekretariatslederen rapporterer på lige fod med fagspecialisterne til bestyrelsesformanden og indgår i et leder-team sammen med fagspecialisterne.

Nøgleopgaver

 • Identificere behov for og udarbejde processer og rutiner
 • Økonomistyring og administration, herunder, men ikke kun: bogføring, budgetforudsætninger, budgetter, budgetopfølgning, projektbudgetter- og regnskaber, likviditetsstyring, moms samt udarbejdelse af årsregnskab i samarbejde med revisor
 • Løn- og personaleadministration; Administration af bank, revision og administrative myndighedsforhold (Virk.dk, SKAT mv)
 • GDPR
 • Kvalitetssikring af projektansøgninger, budgetter og rapporter
 • Ledelsesrapportering og administrativ support i forhold til bestyrelsesmøder, agendaer, referater; det samme i forhold til årsmøde og den til enhver tid siddende bestyrelses behov
 • Opbygning, udvikling og drift af tilknytningsprogram for medlemmer, partnere og sponsorer
 • Diverse forefaldende opgaver

Kvalifikationer

Det forventes, at ansøgere har erfaring fra tilsvarende stillinger i tilsvarende miljøer. Ansøgere skal derfor have/være/kunne:

 • Administrativ baggrund og erfaring, der matcher opgaverne; gerne fra forenings- eller virksomhedsregi (minimum 3-5 år)
 • Regnskabsuddannet eller anden relevant teoretisk økonomisk uddannelse (minimum merkonom)
 • Erfaring med Dinero og gerne bogføring
 • Kendskab til projektøkonomi og -styring
 • Flydende i skrift og tale på dansk og engelsk
 • Erfaring med og lyst til at arbejde i et idealistisk, uformelt start-up miljø
 • Struktureret, analytisk og omhyggelig
 • Initiativtagende, selvstændigt arbejdende og glad for teamarbejde
 • Gode kommunikationsevner
 • Udadvendt, humoristisk og dynamisk

Ansættelsesvilkår

Havhøst prioriterer, at vores ansatte har mulighed for at skabe balance mellem arbejdsliv og resten af tilværelsen. Derfor er en fuldtidsstilling i Havhøst sat til 30 timer om ugen. Arbejdssted er København. Sekretariatslederen ansættes på funktionærvilkår, løn og pension efter kvalifikationer og erfaring. Der kan aftales mulighed for hjemmearbejde, dog med skyldig hensyntagen til institutionens behov. Ansættelse forventes 1. februar 2022. Spørgsmål om ansættelsesvilkår rettes til Joachim Hjerl på joachim@havhoest.dk. De beskrevne ansættelsesvilkår og stillingsbeskrivelsen kan blive justeret afhængigt af hvilke konkrete projekter, der opnår tilskud sidst på året.

Ansøgning

Ansøgning sendes til Joachim Hjerl på joachim@havhoest.dk senest 1. januar 2022. Samtaler afholdes løbende på Havhøsts kontor i Kødbyen i København. Skriv venligst ’Ansøgning’ i emnefeltet på mailen.

Om Havhøst

Havhøst er en sammenslutning af maritime nyttehaver, NGO’er, skoler, virksomheder og ganske almindelige mennesker, der deler en kærlighed til det store blå, mad fra havet og bæredygtig udvikling. Vi har som mål at fremme det, vi kalder regenerativ kultivering i havet, og at invitere så mange som muligt til at tage del i den blå-grønne omstilling. Vi understøtter folkedrevne maritime nyttehaver med dyrkning af tang, blåmuslinger og østers langs de danske kyster, og udvikler undervisningsaktiviteter til formidlingsinstitutioner i hele landet med udgangspunkt i lokale maritime nyttehaver og fortællingen om regenerativ havdyrkning. Vi er også på vej til både Norge, Sverige og Finland med vores formater.

Havhøst ledes af en bestyrelse på 7 personer og drives af et sekretariat på 6 personer med base i arbejdsfællesskabet Copenhagen Food Space i Kødbyen i København sammen med andre iværksættere indenfor mad og bæredygtighed.