03: Hvor meget kan man dyrke i en maritim nyttehave?

øvelse-3

Øvelseskort #3

Emner:
Arealforbrug
Arealudnyttelse
Landbrugsareal
Afgrøde-udbytte
Fødevareproduktion

Varighed:
20-30 minutter

Læringsmål:
Eleverne kan undersøge afkastet i en maritim nyttehave.

Eleverne kan forklare og begrunde valg af undersøgelsesmetode i forhold til beregning af fødevareafkast på et areal.

Eleverne kan bruge resultaterne fra deres undersøgelse til at sammenligne arealforbruget af forskellige fødevarer.

Baggrund

I Danmark er 63% af landarealet optaget af fødevareproduktion. Det optager altså rigtig meget plads. 80% af dette areal bruges til produktion af foder til dyr. Produktion af fødevarer på land er helt klart nødvendigt for, at vi kan brødføde verdens befolkning, men intensivt landbrug har en række konsekvenser. Med de maritime nyttehaver prøver vi at lette trykket på de hårdt pressede landarealer og i stedet se mod havet.

Det skal du bruge

 • Kuffertvægt eller fiskevægt
 • Fuldvoksne muslingestrømper
 • Udprintede arbejdsark
 • Clip-boards
 • Kuglepenne

Proces

 1. Del eleverne op i grupper og lad dem selv komme med et umiddelbart gæt på, hvor mange kilo muslinger, der kan dyrkes i en maritim nyttehave. Bed eleverne skrive deres gæt på arbejdsarket.
 2. Lad dem derefter selv finde ud af, hvordan de kan finde frem til svaret.
 3. Lad eleverne omregne og indføre deres resultater i skemaet på arbejdsark #3 med de øvrige fødevarers arealforbrug i forhold til afkast.

Refleksionsspørgsmål

 • Kom I frem til et resultat, der var mere eller mindre end hvad, I havde regnet med?
 • Hvilke problemer kan der være forbundet med, at så stort et landareal i Danmark bliver brugt til fødevareproduktion?
 • Hvorfor kræver nogle fødevarer (f.eks. oksekød) et meget stort landareal sammenlignet med andre fødevarer?
 • Hvilke udfordringer kan der være forbundet med at opskalere muslingeproduktion til et meget større areal end det, der er tilfældet i den maritime nytte- have? Hvad hvis nyttehaven f.eks. var 10 gange så stor?

Undervisningsmaterialer:

Kombinér evt. med: