Dyrkningsfællesskab

Mange havbønder er soloartister, der på egen hånd får et lille dyrknings-setup i vandet, hvor de kan høste afgrøder til dem selv og deres familie. Men de fleste har glæde af at slå sig sammen og danne fællesskaber, hvor man dyrker og høster sammen. Og så er det en god idé at gå foreningsvejen.

Initiativet til en ny maritim nyttehave kan komme ovenfra – fra en kommune eller sammenslutning af kommuner med regionalt fokus – eller det kan vokse frem nedefra som græsrodsinitiativ. Flere steder i lande er initiativet kommet fra en naturskole eller en eksisterende forening med maritimt fokus. De forskellige modeller kan fungere hver især, men det allerstærkeste er naturligvis, når lysten vokser frem simultant flere forskellige steder og styrker hinanden. Væsentligt for ethvert initiativ er en god relation til den lokale kommune, oftest den forvaltning, der arbejder med natur, miljø og teknik.

Opstart og borgermøde

I tilfælde, hvor man fra eksempelvis politisk hold i en kommune beslutter at gøre den maritime nyttehave til en strategisk satsning, har vi ofte set, at første skridt er indkaldelse til et borgermøde om emnet. Her deltager Havhøst meget gerne med et indlæg, og det er også en god idé at invitere en af de eksisterende maritime nyttehaver i landet med, så der kan komme erfaringer og viden i spil fra starten.

Formålet med borgermødet er at afprøve, om der er lokal interesse for at gå videre med idéen om at etablere en foreningsbaseret maritim nyttehave. Det kræver, at der er nogen af dem, der deltager i mødet, der frivilligt melder sig til at arbejde videre med projektet – en initiativgruppe. I denne fase er det vigtigt, at kommunen giver slip på projektlederrollen, men fortsat bakker op. Der vil blive brug for masser af kommunal viden i det videre forløb, og finansiering af foreningens omkostninger til at etablere de nødvendige faciliteter – på land og på vand – bliver også et emne, der skal kastes lys på. Her kan kommunen lægge hånden på kogepladen tidligt i forløbet, og dermed øge motivationen for de frivillige kræfter, der skal arbejde videre med projektet.

Du kan måske blive inspireret til, hvordan en maritim nyttehave kan undfanges ved at læse de her fire historier om opstartsprocessen.

Stiftelse af en forening

Inititativgruppen vil som udgangspunkt arbejde hen mod indkaldelse til og afholdelse af en stiftende generalforsamling i en lokal dyrkningsforening. Det kan også være, at dyrkningsaktiviteten kan passes ind i en eksisterende forening som en aktivitet, der udvider foreningens tilbud og gør det muligt at tiltrække en ny type medlemmer.

Havhøst har efterhånden rigtig mange erfaringer med at hjælpe en initiativgruppe frem mod stiftelse af en forening. Blandt andet har vi udarbejdet et sæt basisvedtægter, som nye foreninger kan bruge – og evt. tilpasse til lokale forhold. Kontakt Havhøsts netværkskoordinator Bernt Sørensen for mere information om dette.

Foreningens hverdag

I foreningen vil der være en lang række opgaver, der skal varetages. Den første store opgave vil naturligvis være at arbejde hen mod etablering af et sted, hvor medlemmerne kan dyrke deres afgrøder. Det kræver en målrettet – og sommetider tålmodig – indsats, og det kan man læse meget mere om i Håndbog for havbønder. Et væsentligt emne er i den sammenhæng finansiering af etableringsfasen, og også her kan Havhøst være behjælpelig – både med forslag til fonde og puljer, der kan søges, og med udarbejdelse af ansøgninger. Tag fat i Bernt Sørensen for mere viden og inspiration til dette.

Når dyrkningen er kommet ind i en gænge ankommer hverdagen – og med den muligheden for at kaste sig over nye udviklingsprojekter eller idéer. Og glæden ved løbende at kunne høste friske råvarer fra sin maritime nyttehave til fællesspisninger og hjemmekøkkenet. En utrolig idérigdom præger de maritime nyttehave-foreninger. Der udvikles og tænkes hele tiden i nye baner. Måske er det tid til at tage fat på aktiviteter indenfor undervisning eller formidling? Måske skal nye afgrøder i spil? Måske skal der udtænkes nye, smarte processer og redskaber, der gør livet som havbonde sjovere og lettere?

Nye foreninger opfordres i hvert fald til at melde sig ind i Havhøst og blive en del af det landsdækkende netværk af maritime nyttehaver, hvor landets havhave-entusiaster mødes og udveksler idéer og erfaringer og for at koordinere fælles aktiviteter.