Kystfiskere & Havbønder

Projektet er støttet af ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri” og er et såkaldt netværksprojekt.

Baggrunden for projektet er konkrete, strukturelle og naturbaserede udfordringer for en væsentlig del af den danske fiskeflåde. I netværksarbejdet knyttes disse udfordringer sammen med et stort og uudnyttet potentiale for at dyrke regenerative afgrøder i de danske kystnære havarealer. Formålet med projektet er at samle en bred vifte af repræsentanter fra den værdikæde, der skal sikre, at der både bliver produceret brugbare afgrøder og at disse afgrøder bliver afsat i en tilstand og til en pris, som tilgodeser alle de virksomheder, der er med til at producere og flytte varen

Der er mange uafklarede spørgsmål når der handler om kommerciel produktion af regenerative havafgrøder. Projektet sigter mod at nærme sig svar på de spørgsmål, så kystfiskere har konkret viden om hvordan man etablerer og driver regenerativ havdyrkning. Det handler blandt andet om grej, årshjul og arbejdsgange, myndighedstilladelser og afsætningsmuligheder.

Vil du vide mere om projektet eller er du interesseret i at blive en del af netværket. Så kontakt projektleder, Bodil Estersen på bodil@havhoest.dk.