Nu findes der en Håndbog for havhøstere

Havhøst har hen over en årrække opbygget en masse erfaringer med dyrkning og formidling af tang, østers og muslinger langs de danske kyster. Det lokale arbejde har hidtil været båret af frivillige kræfter i de maritime nyttehave-foreninger. Med Håndbog for havhøstere tager vi skridtet videre og undersøger, hvordan der i lille skala kan etableres kommerciel dyrkning af disse fantastiske afgrøder, der heler havene og giver mad på middagsbordene på en og samme tid.

Fremtiden kalder på nye måder at producerer fødevarer på, og med det nye regenerative tilgange til hele fødevaresystemet. Med Håndbog for havhøstere, har Havhøst arbejdet på at bringe den fremtid et skridt nærmere mod virkeligheden.

For at målet kan nås, skal der skabes realistiske kommercielle argumenter for at regenerativ havdyrkning også kan være en god forretning. Derfor belyser håndbogen både de økonomiske gevinster, en havhøster har i sigte, men også de udfordringer, der ligger i at begive sig ind på et marked, som i Danmark endnu ikke er udviklet i en grad, hvor havets regenerative afgrøder er hverdagskost i de danske hjem. I håndbogen tager vi udgangspunkt i, hvordan et dyrkningsår af de tre nøglearter blåmuslinger, østers og tang konkret kan tage sig ud, og hvordan havmarker med multitrofisk dyrkning af arterne kan organiseres for at få en mere robust forretning og for at styrke det lokale havmiljø. Håndbogen er således et konkret værktøj, en havhøster kan bruge i sin opbygning af en forretningsplan, hvor afgrøderne spiller en fremtrædende rolle.

Håbet med Håndbog for Havhøstere er, at en større del af vores fødevarer skal basere sig på regenerative afgrøder, og at de mange danske kystfiskere, der i disse år oplever konsekvenserne af et markant fald i de vilde fiskebestande, forhåbentlig vil kigge mod håndbogen for inspiration til supplerende indtægtskilder.

Sådan blev håndbogen til

Arbejdet med håndbogen blev gjort muligt og startede i andet halvår 2022, da der blev opnået støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Herefter gik arbejdet i gang med at indsamle viden og erfaringer fra en lang række af organisationer, virksomheder og privatpersoner, hvis bidrag har været uundværlige for håndbogen og sikrede, at den kunne skrives på grundlag af den bedst tilgængelige viden og praktiske erfaringer fra livet på havet. Den vidensdeling, der er foregået på tværs af landet og forskellige sektorer er det, der i sidste ende har muliggjort håndbogens konkrete og anvendelige modeller.

I tanken har Håndbog for havhøstere dog været undervejs i meget lang tid her hos Havhøst, men de tildelte GUDP-midler har gjort, at den nu endelig er realiseret. Håndbogen kan hentes kvit og frit her på siden, og vi vil meget gerne høre fra dig, hvis har spørgsmål eller kommentarer – eller hvis du tager den i brug og begynder at gøre dig dine egne erfaringer med regenerativ havdyrkning.

Download Håndbogen