Per Andersen

Sektionsleder på Aarhus Universitet, Institut for ECOscience

Per-andersen-kvadrat

Per, hvorfor er du med i Havhøst?

Jeg synes at muslinger og østers er fantastisk spændende. De er vigtige marine dyr som er af stor økologisk betydning, og så er jeg vild med muslinger og østers som fødevarer. De smager godt og er sunde og bæredygtige fødevarer når de høstes og produceres fornuftigt.   

Jeg var idemand bag den første danske foreningsbaserede, ikke-kommercielle havhave som blev etableret i 2011 i Ebeltoft Vig af ”Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune”. Mit ønske var, og er, at almindelige mennesker skal have mulighed for at prøve kræfter med muslingeproduktion/tangproduktion og som bonus lære en masse om hvad der sker i havmiljøet. Ideen med havhaven omfattede også et ønske at arbejde sammen med forskere på vores universiteter om produktion af skaldyr og tang. Og samtidig generere viden om produktion af skaldyr og tang som kan bruges ved etablering af bæredygtig kommerciel produktion.

Jeg har været med i bestyrelsen af Havhaven Ebeltoft Vig i mange år og er stadig medlem af foreningen. Efterfølgende har jeg som rådgiver været med til at starte fjordhaver bl.a. i Limfjorden og har sideløbende arbejdet tæt sammen med Havhøst i forbindelse med etablering af mange af de nye havhaver i Danmark.

Jeg ser derfor mit bestyrelsesarbejde i Havhøst som en oplagt mulighed for fortsat at være med i udviklingen af regenerativ dyrkning af fødevarer i havet – og udbrede viden om det.

Jeg er uddannet havbiolog – Cand. Scient. i 1984 og PhD i 1988 baseret på forskning i havets plankton. Efterfølgende har jeg arbejdet som rådgiver med fokus på overvågning af plankton og specielt giftige alger i forhold til produktion og høst af muslinger og østers. Siden 2020 har jeg været ansat som Sektionsleder og Specialkonsulent på Institut for ECOscience på Århus Universitet. Siden slutningen af firserne har jeg været med til at opbygge og udvikle det danske overvågningsprogram for giftige alger og algetoksiner i muslinger og har således et stort kendskab til muslingeproduktion og fødevaresikkerhed/risikovurdering i forbindelse med produktion og høst af muslinger og østers