Sådan arbejder du med Haven i havet

forening_top

Haven i havet er et undervisningsforløb, der er målrettet naturfagene på udskolings- niveau, og som arbejder med fokusområdet “produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”.

Forløbet tager udgangspunkt i fænomenet maritime nyttehaver, der for alvor er begyndt at poppe op langs de danske kyster i løbet af de seneste 5 år. Der findes allerede mere end 25 foreninger i landet, der har taget titlen som havbønder til sig og søsat deres egne små haver i havet. De er blevet en slags bannerførere for en ny og langt mere bæredygtig måde at producere mad til mennesker og de er lokale ambassadører for en række råvarer, som ikke (længere) er en nævneværdig del af vores madkultur, men som burde være en fast del af danskernes madplaner – både på grund af deres tilgængelighed og lave CO2-aftryk, deres bidrag til havmiljøet og på grund af deres gastronomiske værdi.

Bag Haven i Havet

Haven i havet er udviklet af den selv- ejende institutionen Havhøst i samarbejde med ni maritime formidlingsinstitutioner fra hele landet. Projektet er støttet af Novo Nordisk fonden
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet gennemfører følgeforskning og evaluerer elevernes læringsudbytte samt lærernes og naturvejledernes erfaringsudbytte. Formålet er at afklare Haven i havets didaktiske potentiale samt at give anbe- falinger til fremtidige, lignende undervisningsforløb. I den forbindelse

Sådan kan du arbejde med Haven i havet

Forløbet er bygget op omkring et besøg i en maritim nyttehave, som du kan booke hos en af de formidlingsinstitutioner, der er listet nederst i dette dokument. De sammensætter et forløb til din klasse, så sig endelig til på forhånd, hvis du har et særligt ønske til forløbet. Se denne video inden I tager på besøg, så alle har et godt udgangspunkt for at forstå den overordnede problemstilling.

Du har som lærer desuden mulighed for at sætte dig ind i emnet ved at læse dokumentet “baggrundsviden til Haven i havet”, der giver en kort faglig indflyvning til de vigtigste emner. Dokumentet afsluttes desuden med en række links til mere viden om emnet.

Under besøget arbejder I med at besvare følgende naturfaglige problemstilling:

Hvordan kan en maritim nyttehave producere sund mad til mennesker uden at sætte et negativt aftryk på planeten?

Besøget er bygget op omkring en række arbejdsspørgsmål og tilhørende undersøgelses- og modelleringsøvelser.

Besøget hos den maritime nyttehave er tænkt til at kickstarte et forløb på skolen, der uddyber ovenstående problemstilling eller udfolder relaterede problemstillinger. Efter jeres besøg kan I arbejde videre med emnet på følgende to måder:

1. Elevstyret projektperiode

Eleverne arbejder i grupper og formulerer selv en naturfaglig problemstilling, der knytter sig til emnet, og dertilhørende arbejdsspørgsmål, der kan undersøges og modelleres for at svare på problemstillingen. Nedenfor findes en lang liste med links, der udgør gode kilder til mere viden, andre relaterede skoleforløb og aktuelle nyhedsklip. Eksempler på problemstillinger og arbejdsspørgsmål:

2. Uddybende øvelser i klassen

Hvis der er ikke er tid til en elevstyret projektperiode, har du som lærer mulighed for at arbejde videre med den problemstilling, som jeres lokale formidlingsinstitution har præsenteret jer for. De kan hjælpe jer med gode øvelser at lave i klassen.

Se hvilke formidlingsinstitutioner, der udbyder Haven i havet

Links til mere viden

Om maritime nyttehaver
Havbondens håndbog. Alt hvad du skal vide om maritime nyttehaver: https://www.xn--havhst-eya.dk/havbondens-haandbog/

Om bæredygtige fødevarer
Concitos database over fødevarers CO2 aftryk: https://denstoreklimadatabase.dk/
Artikel fra Nature.org om blå fødevaresystemer: https://www.nature.com/immersive/d42859-021-00055-6/ index.html

Om miljøperspektiver
Video om eutrofiering i Limfjorden: https://www.youtube.com/watch?v=cJiX6xS2JAE
Miljøstyrelsens opdaterede kort over iltsvind i danske farvande: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/ iltsvind/

Debat
Havhøst om muslingeopdræt i Finans.dk: https://finans.dk/debat/ECE13451296/dansk-fiskeri-paa- katastrofekurs-lad-nu-havets-egne-ressourcer-skabe-vaekst-og-afdrag-paa-klimaregningen/
Kritik af muslingeopdræt i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8417208/ Muslinger-er-ikke-miljørigtige

Andre relaterede undervisningsplatforme
Samling af undervisningsforløb om havet: https://havetiskolen.dk/search?contentTypes=Course
Århus Universitets undervisningsforløb om havet: https://projekter.au.dk/havet
Skaldyrscenterets e-learningplatform om bl.a. østers, muslinger og tang: http://e-learning.skaldyrcenter.dk/

Om muslinger
Statistik på muslingelandinger i Danmark: https://www.statistikbanken.dk/10207
Muslingers byssustråde som operationslim: https://lundbeckfonden.com/uddelinger-priser/ forskningshistorier/muslinge-lim-erstatning-operationstraad

Om tang
Virksomhed der udvinder carrageenan som tilsætningsstof: https://www.cpkelco.com/products/carrageenan/
Engelsk tekst om carrageenanudvindelse: https://www.fao.org/3/y4765e/y4765e0a.htm
Artikel i Aktuel Naturvidenskab om potentialet i tangproduktion: https://aktuelnaturvidenskab.dk/find-artikel/nyeste- numre/1-2022/tang-kan-bidrage-til-groenne-loesninger
Forskningssamarbejde og videnplatform om tang i Danmark: https://tangnu.dk/

Printvenlige versioner