Tangdyrkning over hele landet

For en måned siden afholdt Havhøst det tredje netværksmøde for maritime nyttehaver. Repræsentanter fra otte etablerede og fem upcoming haver mødtes hos Kerteminde Maritime Haver til en hel dags fremragende netværksarbejde, der gav alle inspiration til livet som hobby-havbønder.

Dagens tema var dyrkning af tang, og det blev kickstarten til et nyt samarbejde med Tang.nu, der skal hjælpe maritime nyttehaver over hele landet til at dyrke sukkertang – og samtidig indsamle data om vækst, indholdsstoffer, temperatur og salinitet, så vi alle kan lære mere om, hvor og hvordan sukkertangen bedst kan dyrkes. Mange af de maritime nyttehaver har allerede haft gang i flere forsøg med tangdyrkning, men nu forener vi indsatsen, så vi kan opbygge en fælles viden om, hvad der virker bedst på forskellige lokationer rundt om i landet.

Annette Bruhn fra Tang.nu var med på dagen til at lære os alt om udplantning af tangen – og hun havde gaver med i form af liner, der på forhånd var blevet podet med mikroskopiske sporer af sukkertang, klar til at blive udplantet. Havhøst uddelte målegrej, så tangbønderne hver måned kan måle på sigtbarhed, salinitet, temperatur og selvfølgelig tilvæksten på tangplanterne. Al den information, der bliver indsamlet hen over vækstsæsonen, bliver sendt videre til Aarhus Universitet, som analyserer data og deler den nye viden, så vi alle sammen kan blive klogere på, hvordan sukkertangen trives i de forskellige farvande.

Vi glæder os til at følge væksten i haverne. Og vi glæder os over endnu et netværksmøde, der kastede ny viden og masser af energi af sig!

Havhøst sidder i følgegruppen for Tang.nu-projektet, som du kan læse mere om lige her.

December 2019