Flade fra nordfyn

Kerteminde Maritime Haver er den næstældste af de danske maritime nyttehaver, og har på det seneste opnået fine resultater i forsøgene med dyrkning af østers.  Selvom den invasive art stillehavsøstersen fortsætter sin vandring mod sydøst og nu også optræder både i det sydfynske øhav og langt inde i Isefjorden på Sjælland, så skønner vi jo på, at den europæiske østers ikke bliver helt udkonkurreret af indvandreøstersen.

Beretning fra Karen Louise Bencke, Kerteminde Maritime Haver

Vi har ofte talt om at dyrke vores egne østers. Limfjordsøsters, vel at mærke. Ikke den invasive stillehavsøsters, som findes i store mængder i Kerteminde Fjord. Efter et besøg på Skaldyrscenteret i Nykøbing Mors i 2016 fik drømmen yderligere næring, da vi så og hørte om deres opdræt af østers.

Mod alle odds

I Limfjorden er forholdene ideelle til at dyrke limfjordsøsters (eller europæisk østers, som den også kaldes). Men kan det lade sig gøre at opdrætte den samme østers i vores farvand, hvor betingelserne er så markant anderledes, for ikke at sige direkte ugunstige? Måske ikke, men i Kerteminde gør vi alligevel forsøget.

I begyndelsen af 2019 udlagde vi 1500 østersspat købt ved Skaldyrscenteret. De var på størrelse med en enkrone. Omkring 150 (eller 10%), har vel overlevet – heraf 60-70 stk. med en størrelse på omkring 3,5 cm, målt i begyndelsen af 2020.

En overlevelsesprocent på 10% er ikke noget at prale af, men vi vidste fra starten, at østersene lever og vokser bedst ved en saltprocent på mindst 20% – i Storebælt ligger saltprocenten og svinger mellem 14-18%. Så allerede der har vi en stor udfordring.

Skal akklimatisere sig

Dyrkningen af østers foregår på forsøgsstadiet, men hvor der er liv, er der håb, og efter at vi har forbedret forholdene for de nu godt 100 tilbageværende levende østers, så ser det ud som om, at de, med en vis akklimatisering, godt kan leve og vokse i vores mindre saltholdige farvand.

Efter lidt mere end et år med østers, har vi allerede lært meget om the do’s and don’ts ved at dyrke østers, bl.a.:

– at østersene skal helst have et fast underlag, de må ikke hænge og skvulpe i vandsøjlen.
– at de kræver plads, og ikke må ligge for tæt.
– at man skal foretage eftersyn månedligt for at rense deres net for urenheder, men de må ikke tages op oftere, da de klarer sig bedst, når de er uforstyrret.