Sønderborg klar med både dyrkning, formidling og undervisning

Sønderborg ser ud til at blive et forbillede for resten af landet for så vidt angår at knytte dyrkningen af regenerative afgrøder i havet sammen med naturundervisning af højeste karat og bred, folkelig formidling. Den Blå Kolonihave hedder foreningen bag den maritime nyttehave i Sønderborg.

Det mærkes tydeligt på den nye forening, at den hører hjemme i område , hvor der har været ekstraordinært fokus på havmiljøet igennem nogle år. Etableringen af Als Stenrev har skabt stor opmærksomhed på og interesse for hvad der gemmer sig lige under overfladen i sundet, som deler Sønderborg.

Foreningens dannelse tager udgangspunkt i en af landets mest aktive naturskoler, der nyder stor lokal opbakning, og har allerede formået at samle en ganske pæn flok medlemmer, der arbejder på at sætte gang i etableringen af bynært lineanlæg nær det såkaldte ’fluepapir’ i byens sydlige del. Her vil foreningen kunne indgå i et lokalsamarbejde med andre maritime foreninger til alles gavn og glæde.

Lineanlægget vil blive drevet af foreningen, mens Sønderborg Naturskole planlægger etablering af et formidlings- og undervisningsanlæg nord ud af byen og næsten midt i Alssund. I det daglige kommer foreningens virke til at hænge naturligt sammen med naturvejledernes og således støtte hinandens aktiviteter. Formidlings- og undervisningsanlægget kommer til at ligge ved Kær Vestermark og tæt på Naturskolens nye domicil, der vil blive et centrum for naturformidling i Sønderborg kommune.