Foreningen Maritime Nyttehaver KBH er en realitet

Foreningens formål er at etablere og drive et aktivt dyrkningsfællesskab for spiselige, bæredygtige marine råvarer som f.eks. muslinger, tang og østers ved København, herunder at:

  • Stå for etablering og drift af et eller flere marine dyrkningsanlæg ved København.
  • Varetage sociale arrangementer for medlemmerne.
  • Række ud til og etablere samarbejder med andre aktører med tilknytning til vandene i og omkring hovedstaden.
  • Deltage i festivaler og andre begivenheder, der kan være med til at udbrede fortællingen om maritime nyttehaver og interessen herfor.
  • Deltage aktivt i det nationale netværk af maritime nyttehaver “Havhøst” og dele viden og erfaringer med eksisterende og nye nyttehaver rundt i landet, og herunder til enhver tid leve op til Havhøsts formålsparagraf og værdisæt.
  • Stille viden og faciliteter til rådighed for forskning og undervisning.

Foreningens bestyrelse er:

Formand: Kjeld Brøndum-Christensen
Kasserer: Flemming Hjorth
Bestyrelsesmedlem: Jacob Neergaard
Bestyrelsesmedlem: Merete Madsen
Bestyrelsesmedlem: Lars Frederiksen
Suppleant: Rikke Michaela Greve
Suppleant: Rikke Mortensen
Revisor: Anni Lisbeth Wibroe
Revisorsuppleant: Shurjeel Mulkana

Hvis man gerne vil melde sig ind i den nye dyrkningsforening, skal man bare henvende sig direkte til formand Kjeld (kjeldmail@gmail.com eller 51 18 11 66), der også kan besvare de fleste spørgsmål om, hvad det vil sige at være medlem – og hvad man kan regne med at få ud af sit medlemskab.