Fra muslingesæt til maritim nyttehave

For et par år siden indkøbte naturskolen i Sønderborg et par Havbondens Muslingesæt og satte dem i vandet i Alssund for at finde ud af, om det kunne lade sig gøre at dyrke muslinger. Det kunne det, og nu er man i gang med et mere ambitiøst projekt med etablering af en maritim nyttehave, der både skal tjene til at undervise børn i bæredygtig anvendelse af vores spiselige, marine ressourcer og som dyrkningsaktivitet for en lokal forening.

Mere info her:

https://www.tvsyd.dk/artikel/var-det-noget-med-en-lille-nytte-hav-have

https://www.jv.dk/soenderborg/Ministeren-besoegte-muslinger-i-Alssund/artikel/2683703

https://www.jv.dk/soenderborg/Ministeren-besoegte-muslinger-i-Alssund/artikel/2683703

Kontakt leder af Naturskolerne i Sønderborg Andreas Hermann på ahe@sonderborg.dk eller 5362 9064 for mere information om den kommende maritime nyttehave i Sønderborg.