Netværk af maritime nyttehaver

Det overordnede mål med projektet er at forbinde eksisterende maritime nyttehaver i hele landet og at understøtte etableringen af nye haver – samt at åbne døren til dyrkning i havet for skoler og andre interesserede, der på den måde får en tættere kontakt til og bedre forståelse for havets spiselige ressourcer og bæredygtig udnyttelse af det marine råvaregrundlag.

Netværket inviterer maritime nyttehaver fra hele landet med i en udviklingsgruppe, der sætter fokus på deling af viden og erfaringer og etablerer en fælles forståelse for havernes potentiale for at forandre vores tilgang til udnyttelse af de spiselige, marine ressourcer i en bæredygtig retning. Som del af netværket bliver der afholdt netværksmøder og udviklet forskellige værktøjer, der gør det lettere og sjovere at etablere lokal dyrkning i det store blå. Netværket inviterer også naturskoler, kulturinstitutioner med en marin agenda og andre undervisnings- og formidlingsaktører med, og realiseres takket være tilskud fra Velux Fonden.

Hvis du vil vide mere om netværket, så kontakt netværkskoordinator Bernt Sørensen.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål. Derudover støtter fonden aktive ældre, aldrings- og øjenforskning. I 2017 uddelte VELUX FONDEN 210 millioner kr. VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.