Panel

Havet og den regenerative dagsorden har præget sommerens folkemøder

Havhøst går på sommerferie med hele tre folkemøder at se tilbage på – Det originale, bornholmske og brede folkemøde og de to emnespecifikke møder: Madens Folkemøde på Lolland og Naturmødet i Hirtshals. 

Og selvom det faglige sigte er forskelligt ved hver af de demokratiske sammenkomster, så har Havhøst været relevant ved dem alle – og det er en god ting. For det er jo netop en af vores vigtigeste pointer med regenerativ havdyrkning at belyse og behandle en lang række problemstillinger på én gang og gøre op med ideen om, at tidens kriser skal løses én ad gangen.

Havet har fyldt meget de sidste par år, og ikke med et positivt afsæt, men med en endelig opstået indsigt i hvor skidt det rent faktisk står til derude. Det har vi slået på tromme for længe, men det er trods alt bedre sent end aldrig. Der er snak om langsigtede politiske løsninger og co2-afgifter i 2035, og vi glæder os til at se det hele implementeret. Vi er også stolte af at stå på diverse folkemøder og repræsentere en bevægelse der gør – og har gjort – noget aktivt, dem der har fødderne i feltet, og gør en forskel for deres lokalmiljø, både over og under vand. Havbønderne, som tager sagen i egen hånd og nu driver snart 30 maritime nyttehaver er lokale bannerførere for konkret forandring af vores måder at tænke fødevareproduktion, aktivisme, undervisning, madplaner, fællesskaber og naturgenopretning. Tak for jer, det er en ære at tale jeres sag!

Også det regenerative begreb har pludselig fået luft under vingerne. Man ved at det er blevet mainstream når Nestlé har skrevet det ind i deres strategi. Vi arbejder for at at sikre, at havet også får en stemme når vi taler om omlægning og regenerative principper, for land og vand hænger sammen. Det har de seneste års fokus på næringsudledninger gjort klart en gang for alle. Der er stadig meget der skal siges og gøres og forandres, men vi har en oplevelse af at forandringens vinde blæser kraftigere end i hele Havhøsts levetid.

På den anden side af sommeren ligger bl.a. Klimafolkemødet og Havets Folkemøde, så der er mange flere arenaer hvor vi kan gøre os gældende, og vi fortsætter ufortrødent med at udbrede regenerativ havdyrkning i det omfang, vi overhovedet kan følge med. Tak til alle jer der dukker op og stiller spørgsmål og hepper og poster og deler.