Havhøst i Norden

Havhøst har vist, hvordan det er muligt at engagere indbyggerne i de danske kystbyer i bæredygtig kultivering af havet. På den måde har Havhøst gjort løsninger på fødevare-, biodiversitets- og klimakrise nærværende og tilgængelige. Med projektet Havhøst i Norden, støttet af Nordisk Ministerråd, er tiden kommet til at afprøve, om idéerne er farbare i en større nordisk kontekst.

Der er – ikke mindst som følge af Havhøsts indsats – nu 20 maritime nyttehave-foreninger i Danmark med en stærk lokal forankring. Foreningerne har medlemmer i alle aldersgrupper og er knyttet sammen i Havhøst-netværket, der både hjælper nye initiativer i gang og sikrer videndeling og erfaringsudveksling mellem de aktive haver. Mere end 1.000 frivillige havbønder skubber nu på for en blå bæredygtighedsdagsorden ved at kultivere blåmuslinger, tang og østers i lille skala, og tusindvis af skolebørn har været igennem et af Havhøsts undervisningsforløb med fokus på havets økosystemer, cirkulær ressourceudnyttelse og fremtidens fødevareforsyning.

Med dette projekt ønsker Havhøst sammen med nordiske partnere at afklare mulighederne for at iværksætte pendanter til Havhøst i Sverige og Norge – evt. med mulighed for at etablere et tværnordisk Havhøst-samarbejde. Svinesundskommitéen og Göteborgs Universitet eksperimenterer allerede i fællesskab med tanken og lancerede i efteråret 2020 Sveriges første ”Havskolonilott”, og i Oslo er Havhøst blandt andet i dialog med lokale ildsjæle i Oslo Fjordhage. Svinesundskomiteen samler aktører på begge sider af den svensk/norske grænse, og her arbejder man blandt andet sammen med den norske Viken Fylkeskommune om etablering af en maritim nyttehave på den norske side – i Hvaler.

Der er med andre ord noget at bygge på i forhold til rekreative og foreningsbaserede maritime nyttehaver med stærkt fokus på undervisning og formidling, og der tegner sig desuden perspektiver for at knytte mere kommercielle aktiviteter til Havhøst-platformen i form af såvel små-skala kommerciel dyrkning, turisme og produktudvikling, men det er ikke emner, der i udstrakt grad berøres i projektet.

For mere information om projektet, kontakt venligst Joachim Hjerl.

Tovholder i Sverige er:

Leon Eriksson
leon@svinesundskommitten.com

Tovholder i Norge er:

Hans Jørgen Hamre
oslofjordhage@gmail.com