Horsens Fjord lægger vand til Hjarnes Havhave

Dyrkning af blåmuslinger i Horsens Fjord er langt fra nogen nyhed – for det har man bedrevet længe med produktion for øje. Men et par lokale beboere på den evigt skønne Hjarnø har taget de første skridt i retning mod en lokal maritim nyttehave og dannet foreningen Hjarnes Havhave – opkaldt efter sagnkongen Hjarne, der ifølge Saxo tog tilflugt på Hjarnø og blev dræbt.

Ved udmundingen af Horsens Fjord ligger Hjarnø, hvis beboere indtil for 200 år siden havde en stærk forbindelse til havet. Dengang var øen primært bosat af fiskere, men i dag er landbruget det vigtigste erhverv på den cirka tre kvadratkilometer store ø. Men nu vil en lille skare af øens beboere til at dyrke afgrøder under vandet, og det vil forhåbentligt få flere til at følge trop.

Hjarnes Havhave blev stiftet 7. marts 2020, og har allerede investeret i et Havbondens Muslingesæt, så inden længe vil de være i vandet og indsamle forårets muslingelarver ligesom de øvrige maritime nyttehaver rundt omkring i landet. Muslingelarver, der naturligt findes rundt omkring i de danske farvande, sætter sig på udhængte materialer, hvor de lever af at filtrere vandet for mikroskopiske planktonalger, der naturligt er i havvandet.

Læs mere om Hjarnes Havhave…