Muslingerepublikken i Dragør

Dragør er en lille perle på den sydøstligste del af Amager. En by med stolt maritim historie og stærke traditioner med naturlig nærhed til sundet og alt, hvad det frembyder. Selvfølgelig også med masser af gode folk, der har erfaring med det at være på vandet. Og en meget stærk ungdomsskole, der er temmelig dygtige til undervisning indenfor alt det, som findes på og under vandet. Her er en havhave på vej.

Havhaven har udgangspunkt i det helt nye initiativ Naturvogterne, der på rekordtid har fået opbakning fra over 1.000 mennesker fra Dragør og omegn. Naturvogterne kerer sig om den lokale natur og arrangerer indsamling af affald og en masse folkeoplysningsarrangementer i samarbejde med lokale foreninger og institutioner.

Naturvogterne har så også været initiativtagere til havhaven og på fornemmeste vis faciliteret arbejdet med at etablere muslinge- og tangdyrkning i foreningsregi. Og helt parallelt med opbygningen af foreningen står Dragør Ungdomsskole klar til at inkludere en kommende dyrkningsplatform i deres arbejde. Som andre steder i landet bliver de nye havehaveinitiativer favnet af en eksisterende forening, som på den vis letter arbejdet med komme i gang. En meget stærk og kompetencerig arbejdsgruppe er gået i gang og har fordelt opgaverne. Her fra Havhøst-skibet håber vi naturligvis, at valget falder på en Bølgemark designet af Mikkel Steensgaard fra Bioark og produceret hos NBC Marine.

Det med muslingerepublikken er måske mest en arbejdstitel; men hvem ved – måske bliver det også navnet på foreningen! I hvert fald genkendes en vis form for autonom stemning – på den gode måde, når man besøger Dragør. Og det kan jo også være en stærk drivkraft.

Havhøst har været med helt fra initiativets start med de første møder på Dragør Fort og et super godt besøgt Ild og Vand arrangement i august med næsten 100 deltagere. Vi glæder os til at følge udviklingen af foreningen i Dragør og bakker naturligvis op med sparring og gode råd.

Bernt Sørensen
Netværkskoordinator
Havhøst