Ny havhaveforening ved Marselisborg i Aarhus

På en kølig vintereftermiddag – 5. februar 2020 – blev foreningen Marselis Havhave stiftet. Foreningens formål er at iværksætte og drive et muslingeanlæg og en tangfarm, men i høj grad også at formidle viden om vandmiljø, klima og havets frugter til f.eks. skoleklasser i Aarhus.

Foreningen har været under opsejling i nogle måneder med et pitstop i november 2019 i form af et informationsmøde for alle med interesse i en maritime nyttehave. Et andet pitstop var en ekskursion til Havhaven Ebeltoft Vig i januar. Det gav de lokale initiativtagere et grundigt indblik i, hvordan en havhave drives, og hvilke opgaver, den nye forening i Marselisborg skal kaste sig over i hvilken rækkefølge.

Formanden for den nye forening Nils Bertelsen fortæller: “Første opgave bliver at finde en placering til havhaven. Dernæst skal vandkvaliteten undersøges og endelig skal de nødvendige tilladelser indhentes. Vi forventer desuden at udvikle formidlingsdelen og udvide vores netværk af samarbejdspartnere omkring havhaven.”

På generalforsamlingen deltog 16 personer, hvoraf en god del var gengangere fra informationsmødet i november. Der var dog også kommet et par nye til. Karakteristisk for den stiftende flok var et bredt aldersmæssigt spænd. Der var både unge biologistuderende og et par pensionister i flokken – og så en del af dem midt imellem. Det var meget tydeligt, at det var mennesker med en interesse i havet på den ene eller anden måde. Der var en hel del kajakroere, nogle lystsejlere og nogle med en faglig interesse i havet og havets produkter.

Efter gennemgang og vedtagelse af vedtægterne for foreningen valgtes en bestyrelse. Det blev en stærk bestyrelse med en masse faglig viden om muslingeproduktion, om formidling og kommunikation og ikke mindst om at drive en forening på en god måde.

Til bestyrelsen blev valgt Nils Musaeus Bertelsen som formand, Søren Kronborg Pedersen som kasserer, Maren Lyngsgaard, Kirsten Falkum og Andreas Salling som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter blev Michael Kragh og Rikke Brink valgt. Revisor og revisorsuppleant blev hhv. Jacob Arnkvist og Frederik Kragh.

Billede af den nyslåede bestyrelse. Fra venstre mod højre er det: Andreas Salling, Maren Lyngsgaard, Nils Musaeus Bertelsen, Kirsten Kjer Falkum, Søren Kronborg Pedersen, Michael Kragh og Rikke Brink.

Kunne du tænke dig at læse mere om den nydannede forening, så kan læse mere lige her…

Februar 2020