Nyt bestyrelsesmedlem fra Kerteminde

Netværket af foreningsbaserede maritime nyttehaver udpeger hvert år et medlem til Havhøsts bestyrelse. I 2021 var det formanden for foreningen i Middelfart Erik Yde, der bestred posten. I år overtager Bernt Kjær Sørensen fra Kerteminde Maritime Haver kasketten. Baggrunden for skiftet er, at Erik er en særdeles travl herre i fremtrædende stilling hos BYGMA, og han var nødt til at prioritere og fokusere sin frivillige indsats lokalt. På seneste netværksmøde I Vejle trådte forpersonen for Kerteminde Maritime Haver i karakter, meldte sit kandidatur og blev valgt ved akklamation! Tusind tak til Bernt. Vi ved, at du vil repræsentere alle foreninger på bedste vis. Vi lader lige Bernt præsentere sig selv:

I 2016 kom det mig for øre, at der i Kerteminde var en nystiftet forening, hvor der skulle dyrkes muslinger og tang. Jeg var fyr og flamme for dette initiativ, da jeg selv i et stykke tid havde interesseret mig for regenerative afgrøder i havet. Der er alt for lidt fokus på de fødevareressourcer, vi kan finde i havet, så her var muligheden for at blive klogere på dyrkning og bidrage med at udbrede kendskabet til anvendelsesmulighederne.

Så jeg meldte mig fluks ind i Kerteminde Maritime Haver, hvor vi har et anlæg i Storebælt på 2 HA, samt netop har etableret en Bølgemark i Kerteminde havn. Vi har også en kolonihave, hvor foreningen kan dyrke afgrøder til fællesspisning og eksperimentere med dyrkning i tang m.m. Generelt er havhaverne vores legeplads, hvor vi eksperimenterer med dyrkningsmuligheder og anvendelse i vores mad og øl. Vi samarbejder med universiteter og andre institutioner med forsøg og formidling.

Du kan læse mere om Bernt her.