På forhånd tak til tang – og de toskallede bløddyr

I slutningen af 2019 satte et ekspertpanel kaldet ”High level panel for a sustainable ocean economy” sig ned med ét mål for øje. De ville udarbejde en rapport, der skulle belyse de nuværende problemstillinger vedrørende fødevarer fra havet – og komme med bæredygtige løsningsforslag. En stor opgave, der spiller lige ind på den bane, hvor Havhøst befinder sig.

 ”The future of food from the sea” [1] hedder rapporten, som er skrevet af en række forskere i forlængelse af high level-panelet, som består af ledere fra 14 store fiskerinationer. Den kigger direkte ind i en branche, som har et betydeligt potentiale, men som skal drives ordentligt, hvis man ikke vil dræne havet fuldstændigt. Lige nu er akvakultur – opdræt af  dyr og tang/planter i havet – en af de hurtigst voksende fødevareproduktioner på verdensplan, men den vokser på den forkerte måde [2]. Der dyrkes i stor stil rovfisk som laks, der kræver, at man fanger mindre fisk til at fodre dem. Derudover fanger man enorme mængder småfisk til fodring af husdyr. Det forstyrrer balancen i fødekæderne og lægger et stort yderligere pres på de naturlige økosystemer, som i forvejen fremstår skrøbelige. Vi står som tilskuere, mens vores have tømmes for ressourcer og liv. Men der heldigvis håb forude.

Et bæredygtigt budskab til fremtiden

Med FN’s bæredygtighedsmål 2 (SDG2) i baghånden har rapporten ud fra fem hovedkriterier set på, hvordan havet kan spille en unik rolle i at sikre en bæredygtig fremtidig fødevareindustri. Det er et ansvar, som Havhøst gerne vil være med til at løfte. De fem kriterier er klimaforandringer, fødevare-effektivitet, produktionspotentiale, næring og tilgængelighed. Rapporten finder som forventet, at havet har en unik position i forhold til fødevarepotentialet i fremtiden. Det skyldes havets enorme udstrækning og det høje næringsindhold i fisk, skaldyr og tang.

Et punkt, rapporten fremhæver er, at hvis vi reformerer fiskeriindustrien, kan vi reelt øge vores udbytte med 40% – og få yderligere 20% oven i hatten hen den kommende årrække ved at introducere en række nye tiltag. Det er selvfølgelig interessant, men højst sandsynligt ikke nok til at kunne sikre en bæredygtig fremtid for fødevarer fra havet.

For Havhøst er den mest interessante hovedpointe fra rapporten nok, at det største potentiale – med længder – er en bæredygtig udvidelse af marikultur, altså åbne havbrug i havet, der naturligvis skal placeres med omtanke, så de ikke skader andre økosystemer. Det kunne være i form af maritime nyttehaver langs de danske kyster – nogle foreningsdrevne, andre med kommercielt sigte. Og rapporten fremhæver især to arter som de helt store spillere i fremtidens bæredygtige maritime fødevareproduktion: Tang og muslinger!

Mad på bordet og liv i havet

Men hvordan kan de være, at netop disse to smukke arter rangerer så højt? Svaret findes i deres biologi. Tang får næring via sollys, og toskallede bløddyr (muslinger og østers) er filtratorer. Det vil sige, at de får deres næring ved at filtrere vandet omkring dem og optage zoo- og phytoplankton (havdyrslarver og alger) direkte fra vandmasserne. Dette baner vejen for en udvidelse af bæredygtige marikulturer med arter, der ikke er afhængige af at blive fodret – men som selv kan indgå som bæredygtig mad for mennesker og foder for husdyr. Foder, der ellers kommer fra et andet sted i fødekæden og kunne skabe ubalance. Rapporten anslår, at man på bæredygtig vis kan øge produktionen af næringsrig mad og foder uden at påvirke det marine miljø negativt. Det fremhæves desuden, at marikulturer i visse tilfælde kan forbedre levemulighederne for flere arter og vildt fiskeri, da man skaber nye habitater. Bæredygtige fødevarer og øget biodiversitet – det er et win-win, der vil noget!

Den 50 siders lange rapport har mange andre vigtige pointer i forhold til bæredygtige fødevarer fra havet – både teknologiske, juridiske og samfundsmæssige problemstillinger bliver inddraget. Men at tang og toskallede bløddyr nævnes som hovedpersoner i fremtiden er væsentligt. Med øget viden og flere nyttehaver langs de danske kyster vil tang, muslinger og østers helt sikkert finde vej til flere danskeres bevidsthed og spiseborde. I den gode smags tjeneste og for en bæredygtig fremtid for havet. Så på forhånd tak til tang og de toskallede bløddyr!

[1]      C. Costello et al., “The Future of Food from the Sea LEAD AUTHORS.”
[2]      J. Jacquet, J. Sebo, and M. Elder, “Seafood in the Future: Bivalves Are Better – The Solutions Journal,” Solut. J., vol. volume 8, no. 1, pp. 27–32, 2017.