Tak for et stærkt efterår langs kysterne!

Hen over efteråret 2019 pustede Havhøst sammen med maritime nyttehaver, lokale initiativgrupper og blå ildsjæle liv i 15 danske kystbyer, hvor danskere i alle aldersgrupper fik mulighed for at høre om og smage på det store spiselige potentiale, der gemmer sig under overfladen – og som kan dyrkes bæredygtigt i en nyttehave til søs.

Arrangementerne under efterårsprogrammet 2019 blev besøgt af mere end 4.000 gæster – et vidnesbyrd om, at Havhøsts ambition om at knytte flere danskere tættere til havet gennem spiselighed er i fuld gang med at blive til virkelighed. Danskerne er vilde med tanken om at være med til at producere deres egne bæredygtige afgrøder i havet. 

Den nyeste i klassen

Lørdag 7. september slog landets nyeste maritime nyttehave, Vejle Fjordhave, dørene op til sæsonens første arrangement. Arrangementet bød på sejlads til fjordhaven, fremvisning af fjordhavens frugter, forsøg på havnekajen og selvfølgelig lidt godt til ganen i form af en varm muslingesuppe. Der var folk i alle aldersgrupper til stede, og flere stødte til efterhånden som muslingesuppen begyndte at boble. Fjordhavens ildsjæle benyttede også lejligheden til at fortælle om den glæde, som opstår, når man dyrker og spiser noget sammen. 

Bornholm og borgervidenskab 

Også på Tejn Havn, Bornholm, var gæster mødt talstærkt op, og der var rig lejlighed til at lære mere om det biologiske aspekt ved maritime nyttehaver. Man kunne for eksempel prøve kræfter med borgervidenskab, hvor alle fik lov til at hjælpe med at kortlægge dyre- og plantelivet i og omkring havnen. De modige kunne få lov til at røre, smage og dufte til livet under overfladen. Ved arrangementet lancerede Kalas Kalas visionen om at etablere en maritim nyttehave ved Tejn Havn – og idéen fik masser af medvind med på vejen.. 

Langbordsmiddag på Ungdomsøen

Efterårsprogrammet kulminerede da vi sejlede ud i det blå og oplevede de bedste råvarer fra de danske vande i helt uforglemmelige omgivelser på den nyåbnede Ungdomsø – Middelgrundsfortet ved indsejlingen til København. Maritime Nyttehaver København, Havhøst og Kødbyens Fiskebar havde inviteret 80 gæster til helt særlig aften på det gamle fort. Østersåbning, korsang og langbordsmiddag var blot nogle af de aktiviteter, man kunne opleve på denne magiske aften. Aftenen sluttede med en munter sejltur tilbage til fastlandet, hvor folk drog hver til sit – hver især lidt klogere på den spiselige havnatur, som findes langs de danske kyster. 


Efterårsprogrammet er overstået, og vi går en tid i møde med køligere vande og mindre liv langs de danske kyster. Det giver Havhøst tid til evaluere og planlægge forårets 2020-program. Vi glæder os allerede!

December 2019