Bølgemark på vej

Havhøst har sammen med arkitekt Mikkel Steensgaard fra Bioark arbejdet på at udvikle en flydende platform, der tilbyder den perfekte kombination af dyrkningsareal, formidlings-space og klasselokale. Det kalder vi en Bølgemark, og den første af slagsen ankommer til København i efteråret 2019.

Det er vores forventning, at Bølgemarken for alvor bliver aktiveret i foråret 2020, og at vi på baggrund af de erfaringer, vi gør os med at anvende platformen kan udbyde Bølgemarker til andre byer i landet. Konceptet er bygget modulært op, så flere Bølgemarker kan kobles sammen på kryds og tværs. Vi er allerede i gang med at udvikle nye moduler, der kan kobles sammen med det centrale dyrkningsmodul.

Normalt vil man vælge at dyrke muslinger, østers og tang til konsum ude på åbent vand, hvor risikoen for forurening af afgrøderne er minimal. Bølgemarken er oplagt til en placering nær land, så det er ekstra vigtigt at sikre sig, at der ikke er oplagte forureningskilder i nærheden – ihvertfald hvis man har tænkt sig at spise de dyrkede afgrøder (og de ikke bare er til test- og demonstrationsformål).

Flydende dyrkningsplatform i Frederik VII’s kanal i Løgstør

Bølgemarken er inspireret af de flåder, der blev udviklet som del af projektet “Fjordhaver i Limfjorden” i årene 2015-2018 og som resulterede i fire dyrkningsforeninger ved Limfjorden. To af disse bruger fortsat det flådedesign, der blev udviklet (Aalborg og Løgstør), mens en af de fire haver betjener sig af et langlineanlæg (Lemvig). Den sidste have (Nykøbing Mors) har kombineret de to modeller, og har en flåde liggende ude på åbent vand.

Kontakt Joachim Hjerl hvis du er nysgerrig på en Bølgemark.