Muslingernes minister besøger Mors

15. juni 2020 besøgte minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Mogens Jensen Fjordhaver Nykøbing for at opleve, hvad det vil sige at kultivere havet regenerativt. En smuk dag med den lokale maritime nyttehave-forening i hopla og glade, motiverede elever fra Sydvestmors Friskole – og et nordisk udsyn.

Det landspolitiske fokus på maritime nyttehaver stammer tilbage fra Mogens Jensens forgænger Eva Kjer Hansen, der i februar 2019 besøgte den lokale maritime nyttehave i Sønderborg og blev så begejstret for det, hun så, at hun efterfølgende inviterede en gruppe nationale interessenter til et møde om yderligere udbredelse af martitime nyttehaver. Som sidste embedshandling nåede Eva Kjer Hansen at sende et brev til landets 78 kystkommune-borgmestre, hvor hun bad dem om så vidt muligt at indtænke maritime nyttehaver i deres planlægning af kystarealerne. Tak for det, Eva!

At Mogens Jensen også har fattet interesse for maritime nyttehaver, er fantastisk. Lovgrundlaget for etablering og drift af en maritim nyttehave er mangelfuldt, og på ministerens foranledning er vi nu i gang med at udvikle et mere hensigtsmæssigt regelsæt, der i højere grad tilgodeser små, folkedrevne anlæg.

Mogens Jensen havde egentlig annonceret, at ministeren for ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde var optaget andetsteds, men det forhindrede ikke, at samtalen også kom til at dreje sig om perspektiverne for udbredelse af maritime nyttehaver til de andre nordiske lande – evt. ved Nordisk Ministerråds mellemkomst. To mulige nordiske projekter blev drøftet – det ene om udbredelse af Havhøsts velafprøvede model med folkedrevne nyttehaver, det andet med fokus på at hjælpe et afgrænset antal kystfiskere fra hver af de deltagende lande i gang med at dyrke regenerative afgrøder i havet ved siden af deres eksisterende fiskeri. 

Kontakt Havhøsts Joachim Hjerl for mere info om nordisk udbredelse af Havhøst.