Formidling

De fleste havbønder vil kunne nikke genkendende til, at man føler sig som en seværdighed på kajen, når man står og ordner muslingestrømper eller tangliner. Forbipasserende er nysgerrige og undrende, for det er ikke noget man ser hver dag. Lysten til at imødekomme den interesse har ført til en lang række af formidlingsevents i maritime…

Læs mere

Undervisning

Havhøst har en ambition om, at de maritime nyttehaver ikke kun bliver til glæde for den enkelte forenings medlemmer. Haverne har nemlig potentiale for at skabe værdi for hele lokalsamfundet og ikke mindst at udgøre en spændende og helt unik læringsplatform for skoleklasser i området. I mange tilfælde er det faktisk ønsket om netop sådan…

Læs mere

Dyrkningsanlæg

Der findes efterhånden en del erfaringer, man kan læne sig op ad, når man skal udforme sin maritime nyttehave. Grundlæggende står valget mellem tre forskellige typer af anlæg. Hvilket anlæg, man vælger, bør afhænge af flere ting. For det første spørgsmålet om hvor mange mennesker, der skal kunne høste afgrøder fra marken. Jo flere mennesker,…

Læs mere

Afgrøder

For Havhøst startede det hele med en drøm om østers, og senere kom blåmuslingerne til, fordi de er langt mere enkle at dyrke. De sidste par år har tang vundet frem, både som råvare og som klimahelt, og dermed også som afgrøde i den maritime nyttehave. Det er tre afgrøder, som alle udmærker sig ved…

Læs mere

Tilladelser

Hele lovgivningen omkring dyrkning af tang, blåmuslinger og østers er udformet med udgangspunkt i store, kommercielle anlæg. Mindre private anlæg og foreningsanlæg er først nu ved at finde vej til de gældende bekendtgørelser. Og kompleksiteten bliver ikke mindre af, at administrationen af tang og blåmuslinger/østers er placeret forskellige steder i staten.  Hvilket regelsæt, der gælder…

Læs mere

Placering

Når du skal finde en placering til din maritime nyttehave, er der mange forskellige hensyn, der skal vejes op mod hinanden. Et vigtigt stykke forarbejde skal gøres, og hvis du er grundig, sparer du dig selv for mange hovedpiner senere hen.  De væsentligste områder, du skal forholde dig til, når du har sat dig for…

Læs mere

Fødevaresikkerhed

Tang, muslinger og østers er ikke renere end det vand, de vokser i. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på den lokale vandkvalitet. Ligeledes er det vigtigt at være bevidst om, hvordan råvarerne opbevares og tilberedes, så man minimerer risikoen for at blive syg. Nogle forureningskilder er flygtige, mens andre er permanente. Det er…

Læs mere

Dyrkningsfællesskab

Mange havbønder er soloartister, der på egen hånd får et lille dyrknings-setup i vandet, hvor de kan høste afgrøder til dem selv og deres familie. Men de fleste har glæde af at slå sig sammen og danne fællesskaber, hvor man dyrker og høster sammen. Og så er det en god idé at gå foreningsvejen. Initiativet…

Læs mere