oysters

Haven i havet undervisningsmateriale

Herunder finder du undervisningsmaterialet Haven i havet. Materialet er lavet til eksterne undervisere på marine formidlingsinstitutioner og er målrettet udskolingselever, men du kan selvfølgelig bruge det som du vil.

Haven i havet er udgivet under følgende licens, som du bedes orientere dig efter ved brug af materialet: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Undervisningsforløbet sammensættes af dig på baggrund af dette materiale, så der er fri leg når det gælder om at lægge puslespillet af øvelser, opskrifter og aktiviteter der skal gennemføres i den maritime nyttehave eller på skolen efter besøget. Alligevel er her tre gode råd til dig, der skal undervise i Haven i havet:

Start med jeres egen nulpunktsmåling. Find ud af hvad eleverne allerede ved om emnet og skriv svarene op på en tavle, eller lad dem skrive det ned på et papir i grupper. Gør det samme igen når forløbet er slut, så eleverne selv sætter ord på hvad de ved nu, som de ikke vidste før.

Referer til forberedelsesfilmen undervejs. Filmen skulle meget gerne betyde at eleverne har et udgangspunkt for at forstå det I underviser i. Udnyt det. Spørg ind til de begreber der bruges i filmen og bed dem gentage pointer undervejs.

Vær eksplicit omkring læringsmål, arbejdsspørgsmål mm. Det er en vigtig del af den fællesfaglige naturfagsprøve og eleverne er vant til at forholde sig til egne læringsprocesser. Gør det klart for dem når I arbejder med et specifikt arbejdsspørgsmål og hvad I håber de vil lære.

God fornøjelse med Haven i havet. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ideer så skriv til Bodil@havhoest.dk

Lærermateriale

Øvelseskort

Opskrifter